Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

 

Członkowie Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018
 

Przewodnicząca:  Małgorzata Martyniak

 

Członkowie Prezydium:

- Joanna Topiłko

- Ewa Kuch 

- Dagmara Zacher-Procner

 

Komisja Rewizyjna:

- Iwona Jakubiec

- Aleksandra Soroka

- Henryk Kapuśnik

- Magdalena Konior

- Janusz Maciejowski

- Sławomir Adamus