Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 4 września 2017 r.


podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 1 stycznia 2018 r.


(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3. Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.


województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie (podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.


(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych 27 kwietnia 2018 r.


(podstawa prawna:§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.


(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

7. Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.


(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

lekcje 45 min.   lekcje 30 min. – skrócone
lekcja czas trwania przerwa lekcja czas trwania przerwa
1     8:00 – 8:45 10 1 8:00 – 8:30 5
2    8:55 –  9:40 10 2 8:35 – 9:05 5
3 9:50 –  10:35 15 3 9:10 – 9:40 5
4 10:50 – 11:35 10 4 9:45 – 10:15 15
5 11:45 – 12:30 15 5 10:30 – 11:00 5
6 12:45 – 13:30 5 6 11:05 – 11:35 5
7 13:35 – 14:20 5 7 11:40 – 12:10 5
8 14:25 – 15:10 5 8 12:15 – 12:45 5
9 15:15 – 16:00 5 9 12:50 – 13:20 5

 

LP

KLASA

TERMIN

1.

 II et, II at

16.04 - 11.05.2018

2.

II bt

09.04 - 04.05.2018

3.

II ct

12.02 – 09.03.2018

4.

III ct, et

28.05 – 22.06.2018

5.

III at, bt

25.06 – 20.07.2018

KLASA

WYCHOWAWCA

Iat

tomkiewicz 

mgr Anita Tomkiewicz

Ibt

gorska 

mgr Dorota Górska

Ict

worwa 

mgr Barbara Worwa

Iet

pniok 

mgr Jarosław Pniok

IIat

  raczek

mgr  Katarzyna Raczek

IIbt

nowak 

mgr  Joanna Nowak

IIct

  mgr  Anna Karkoszka

IIet

czyz 

mgr Estera Czyż

IIIat

galazka

 

mgr  Barbara Gałązka

IIIbt

 stadnicka

mgr  Malwina Stadnicka

IIIct

 depczynski

mgr Mariusz Depczyński

IIIet

 marszalek

mgr Wiesława Marszałek

IVat

glab 

mgr Maria Głąb

IVbt

koziel 

mgr Patryk Kozieł

IVct

szuta 

mgr Dorota Krzyżowska-Szuta

IVet

 pawlak

dr Aleksandra Jeż-Pawlak

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Lp.

Data

Impreza

Odpowiada

1

04 IX
poniedziałek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Tomkiewicz

2

19 IX

wtorek

Dzień Patrona Szkoły, ślubowanie uczniów klas pierwszych, podpisanie Kontraktu Uczniowskiego

mgr D. Krzyżowska-Szuta

wychowawcy klas pierwszych

3

20 IX
środa

Rajd Szkolny z okazji Światowego Dnia Turystyki

dr A. Jeż-Pawlak

mgr Ł. Szczotka

mgr D. Krzyżowska-Szuta

4

28 IX

czwartek

Dzień Sportu

nauczyciele wychowania fizycznego

5

14 X
sobota

Dzień Edukacji Narodowej

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Marczak

6

11 XI
sobota

Rocznica Odzyskania Niepodległości  Klasy pierwsze – udział w obchodach miejskich

wychowawcy klas pierwszych

mgr M. Głąb

7

6 XII

„Mikołajki” dla dzieci z Domu Dziecka nr 2

mgr W. Marszałek

8

22 XII

piątek

Festiwal Nauki/Twórczości

mgr M. Głąb

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Tomkiewicz

9

21 XII

czwartek

22 XII
piątek

Wigilia szkolna dla nauczycieli, pracowników i emerytów
Wigilie klasowe

mgr P. Kozieł

mgr W. Marszałek

10

 III

Dzień Hotelarza i Turysty

mgr B. Sadłek

nauczyciele przedmiotów zawodowych

11

28 III

środa

Festiwal Nauki

mgr M. Głąb

mgr D. Krzyżowska-Szuta

12

 IV

Dni Otwarte Szkoły

Dzień Olimpijczyka

mgr B. Chrobak-Juros

mgr A. Tomkiewicz

mgr E. Czyż

mgr W. Marszałek

nauczyciele wychowania fizycznego

13

27 IV
piątek

Pożegnanie klas maturalnych

 mgr D. Krzyżowska-Szuta

wychowawcy klas III

mgr A. Pollak-Olszowska

14

3 V
czwartek

Święto 3 Maja

Udział w obchodach miejski

wychowawcy klas pierwszych 

15

VI

Warsztaty w Pięknej Górze

mgr D. Górska

wychowawcy klas pierwszych

16

IX-VI

Wizyta zagranicznych lektorów AIESEC

mgr M. Stadnicka

17

22 VI
piątek

Zakończenie roku szkolnego

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Tomkiewicz

18

03 IX

poniedziałek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 mgr D. Krzyżowska-Szuta 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2017/2018

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, klasy I, II, III, IV

 

 

Nr

w zestawie

Symbol

Symbol, nr programu zatwierdzonego przez MEN (MENiS)

Podręcznik (tytuł, autor, wydawnictwo,

nr dopuszczenia)

Podpis

1.

ZS/J.POL

 

Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka,

D.Chemperek , A.Kalbarczyk ,WSiP, 463/1/2012, 463/2/2012, 463/1/e/2012, 463/2/e/2012, 463/3/2013, 463/4/2013

 

2.

ZS/J.ANG

 

Matura Focus 2, Sue Kay, Pearson, 672/2/2013

Matura 2015 Repetytorium  (poziom podstawowy i rozszerzony) M. Rosińska, L. Edwards , MACMILLAN

 

3.

ZS/J.NIEM

 

 Alles klar Neu 1

K. Łuniewska , Z. Wąsik, WSiP,

679/1,2/2014/2015

 

4.

ZS/J.WŁOSKI/3,4

 

Nuovo Progetto Italiano (1),

T. Martin, Nowela, 557/1/2012

 

5.

ZS/J.WŁOSKI/1,2

 

Perfettamente 1a, Pefettamente 1b, J. Jarczyńska,           K. Święcicka, Nowela, 764/1/2015, 764/2/2015

 

6.

ZS/J.HISZP/1

 

Aula Internacional 1. Nueva Edición, Difusión/Laktorklett, 694/1/2014/2015

 

7.

ZS/J.HISZP/2,3,4

DPN 5002-18/08

Nuevo Prisma A1,Eduminen/Nowela, 657/1/2013/2015

Aula Internacional 2. Nueva Edición, Difusión/Lektorklett,694/2/2015

Prisma A2, Edinumen, 482/1/2012

 

8.

ZS/J.FRAN

 

FRANCOFOLIE EXPRESS 1, 2,  Boutegege Supryn-Klepcarz M.

Wydawnictwa Szkolne PWN 382/1/2011, 2/2013/

 

9.

ZS/MAT

 

Matematyka dla klasy I, II, poziom podstawowy, podręcznik i zbiór zadań Kurczab M., Kurczab E.,Świda E.   Oficyna Edukacyjna PAZDRO,

412/1/2012, 412/2/2012

 

10.

ZS/FIZ

 

Świat fizyki, zakres podstawowy, Fiałkowski M. ZAMKOR, 394/2011

 

11.

ZS/CHEM

 

 Chemia. Zakres podstawowy, Sikorski A., OPERON, 468/2012/2015

 

12.

ZS/HIS

 

Poznać przeszłość, Wiek XX, zakres podstawowy, NOWA ERA, 525/2012

 

13.

ZS/HISiSPOŁ

 

Ojczysty Panteon i ojczyste spory, Maćkowski T., Nowa Era 659/1/2013,

Wojna i wojskowość, J. Centek, NOWA ERA, 659/3/2014

 

14.

ZS/WOS

 

Wiedza i społeczeństwo, zakres podstawowy, J. Maleska, Z. Smutek, OPERON

 

15.

ZS/BIOL

 

Biologia. Po prostu. Program nauczania biologii w zakresie podstawowym w szkołach ponadgimnazjalnych, Archacka K., WSiP, 532/2012

 

16.

ZS/GEOG

     

17.

ZS/GEOG/ROZ

 

Oblicza geografii, zakres rozszerzony, Malarz R., Więckowski M., Nowa Era

 

18.

ZS/PP

DKOS-5002-9/03

Podstawy przedsiębiorczości, Korba J., Smutek Z., Operon 483/2012

 

19.

ZS/WoKULT

 

Spotkania z kulturą, Bokiniec M., Forysiewicz B., Nowa Era, 449/2012

 

20.

ZS/INF

 

Informatyka Europejczyka, J. Skłodowski, Grupa Wydawnicza Helion S.A., nr 542/2012

 

21.

ZS/W-F

DKW-4014-88/01

   

22.

ZS/GdDWYCH

     

23.

ZS/EdB

 

Żyję i działam bezpiecznie, zakres podstawowy, Słoma J. NOWA ERA

 

24.

ZS/ETYKA

     

25.

ZS/REL

AZ-6-01/10

W Kościele, W świecie, Zbigniew Marek, WAM 2013

 

26.

ZS/WYCHdŻwR

     

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

W TECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 – klasa I, II, III, IV

 

Nr

w zestawie

Symbol

Symbol, nr programu zatwierdzonego przez MEN (MENiS)

Podręcznik (tytuł, autor, wydawnictwo,

nr dopuszczenia)

Podpis

27.

ZS/T/GT

422103

   

28.

ZS/T/PODSTTUR

422103

Podstawy turystyki, Steblik-Wlaźlak B.,  Rea, 2011

 

29.

ZS/T/OIiUT

422103

   

30.

ZS/T/PDG

422103

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Jacek Musiałkiewicz, Wydawnictwo: EKONOMIK, nr dopuszczenia: 42/2014

 

31.

ZS/J.ANG/Z

422103

English for International Tourism (New Edition),

 P. Strutt, Pearson

 

32.

ZS/T/PT

422103

Planowanie i kalkulacja kosztów imprez turystycznych, W. Banasik, H. Borne-Januła, WSiP, 2013

 

33.

ZS/T/PI

422103

   

34.

ZS/T/PRAKT

422103

   

35.

ZS/T/MiPwT

422103

   

36.

ZS/T/PIT

422103

   

37.

ZS/T/ACW

422103

   

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

W TECHNIKUM HOTELARSTWA

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 – klasa I, II, III, IV

 

Nr

w zestawie

Symbol

Symbol, nr programu zatwierdzonego przez MEN (MENiS)

Podręcznik (tytuł, autor, wydawnictwo,

nr dopuszczenia)

Podpis

38.

ZS/T/PH

422402

   

39.

ZS/T/EiKZ

422402

   

40.

ZS/T/OPwR

422402

Obsługa gościa w recepcji, Drogoń W., WSiP 2013

 

41.

ZS/T/PODSTHOT

422402

Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe, Drogoń W., WSiP, 2013

 

42.

ZS/T/PDG

422402

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Jacek Musiałkiewicz, Wydawnictwo: EKONOMIK,

nr dopuszczenia: 42/2014

 

43.

ZS/J.ANG/Z

422402

Highly Recommended 2 (Intermediate),  Trish Stott, Alison Pohl, Oxford University Press

 

44.

ZS/T/PI

422402

   

45.

ZS/T/PG

422402

   

46.

ZS/T/PRAKT

422402

   

47.

ZS/T/PMiZ

422402

   

48.

ZS/T/OGwH

422402

   

49.

ZS/PD

422402