Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

 

KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

1.

31 VIII 2017 czwartek

Konferencja plenarna Zespołu

po konferencji spotkanie z wychowawcami

2.

01 IX 2017
piątek

Spotkania w komisjach przedmiotowych:

 języki obce 9.00,  przedmioty humanistyczne + nauczyciele WF 10.00, 

przedmioty zawodowe + przedmioty ścisłe 11.00

3.

12 IX 2017
wtorek

Konferencja RP Zespołu – zatwierdzanie planów, szkolenie dot. procedur ewakuacji

4.

 X  2017

Konferencja szkoleniowa nauczycieli

5.

02 I 2018
wtorek

Konferencja klasyfikacyjna TH

6.

09 I 2018
wtorek

Konferencja plenarna

7.

III 2018 

Konferencja szkoleniowa

8.

24 IV 2018

wtorek

Konferencja klasyfikacji rocznej klas maturalnych

9.

19 VI 2018
wtorek

Konferencja klasyfikacji rocznej

10.

22 VI 2018
piątek

Konferencja plenarna