Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

SPOTKANIA Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 

1.

19 IX 2017

wtorek

Zebrania Rodziców kl. I TH godz. 16.30

Zebrania Rodziców klas II i III TH godz. 16.00

Zebrania Rodziców klas IV TH godz. 16.00

2.

02 I 2018

wtorek

Zebrania Rodziców /po I semestrze/  godz. 16.30

3.

15 V 2018

wtorek

Zebrania Rodziców kl. I, II i III TH godz. 16.00 

4.

14 XI 2017

wtorek

Konsultacje dla Rodziców   /1600  do 1800/

5.

10 IV 2018

wtorek