Bieżący tydzień: 21 października - 27 października
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
religia
1 atg - Kliś M. (103)
etyka
1 Etyka klasa 1atg - Krzyżowska-Szuta D. (biblioteka)
podstawy turystyki
1 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Krywult-Malejko U. (105)
religia
1 atg - Kliś M. (103)
etyka
1 Etyka klasa 1atg - Krzyżowska-Szuta D. (biblioteka)
podstawy turystyki
1 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Krywult-Malejko U. (105)
język polski
1 atg - Pilch M. (4)
wychowanie fizyczne
1 atg WF dziewczyny - Dubrawski R. (sala gimn.1)
język polski
1 atg - Pilch M. (102)
podstawy żywienia człowieka
1 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Serwotka-Torbicka J. (206)
geografia turystyczna
1 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Moklak A. (212)
podstawy przedsiębiorczości
1 atg - Jeż-Pawlak A. (106)
historia
1 atg - Głąb M. (5)
wychowanie fizyczne
1 atg WF dziewczyny - Dubrawski R. (sala gimn.1)
język polski
1 atg - Pilch M. (102)
język niemiecki
1 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Chrobak-Juros B. (212)
geografia turystyczna
1 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Moklak A. (106)
podstawy przedsiębiorczości
1 atg - Jeż-Pawlak A. (106)
wiedza o kulturze
1 atg - Pilch M. (3)
pracownia hotelarska
1 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Wolentarska J. (212)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Moklak A. (101)
geografia
1 atg - Pniok J. (206)
język niemiecki
1 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Chrobak-Juros B. (212)
animacja czasu wolnego
1 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Szczotka Ł. (208)
godzina do dyspozycji wychowawcy
1 atg - Kowalewska M. (104)
język angielski
1 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Dziewiński P. (2)
język włoski
1 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Marczak A. (4)
informatyka
1 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Bieniek W. (215)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Moklak A. (101)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 atg - Podkański Ł. (206)
animacja czasu wolnego
1 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Szczotka Ł. (208)
podstawy działalności gospodarczej
1 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Rayss M. (226)
biologia
1 atg - Płaszczyk - Wilczek B. (201)
język angielski
1 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Dziewiński P. (2)
język włoski
1 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Marczak A. (4)
wychowanie fizyczne
1 atg, ctg WF chłopcy - Dubrawski R. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
1 atg, ctg WF2 dziewczyny - Kowalewska M. (sala gimn.1)
informatyka
1 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Bieniek W. (215)
wiedza o społeczeństwie
1 atg - Głąb M. (205)
matematyka
1 atg - Janik I. (204)
podstawy działalności gospodarczej
1 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Rayss M. (226)
wychowanie fizyczne
1 atg WF dziewczyny - Dubrawski R. (sala gimn.3)
wychowanie fizyczne
1 atg, ctg WF chłopcy - Dubrawski R. (sala gimn.5)
wychowanie fizyczne
1 atg, ctg WF2 dziewczyny - Kowalewska M. (sala gimn.5)
język angielski
1 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Skoczylas W. (1)
chemia
1 atg - Hałas A. (208)
pracownia gastronomiczna
1 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Mamorska-Kozieł S. (13)
matematyka
1 atg - Janik I. (204)
wychowanie fizyczne
1 atg, ctg WF chłopcy - Dubrawski R. (sala gimn.5)
wychowanie fizyczne
1 atg, ctg WF2 dziewczyny - Kowalewska M. (sala gimn.5)
język angielski
1 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Skoczylas W. (1)
matematyka
1 atg - Janik I. (204)
pracownia gastronomiczna
1 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Mamorska-Kozieł S. (13)
fizyka
1 atg - Hałas A. (4)
podstawy hotelarstwa
1 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Mamorska-Kozieł S. (103)
pracownia gastronomiczna
1 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Mamorska-Kozieł S. (13)
08:00
1
08:45
08:55
2
09:40
09:50
3
10:35
10:50
4
11:35
11:45
5
12:30
12:45
6
13:30
13:35
7
14:20
14:25
8
15:10
15:15
9
16:00