Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ZS IM. JULIANA TUWIMA

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

LP

NAZWISKO I IMIĘ

NAZWA ZAJĘĆ

IL. GODZ. W TYG

Uwagi

1.

mgr Czyż Estera

Konsultacje dla maturzystów – język angielski.

1

Poniedziałek 14.25-15.10

Otwarte zajęcia uzupełniające z języka angielskiego (wyrównawcze dla klas I i II ).

1

Wtorek 8.00-8.45

2.

mgr Mariusz Depczyński

Zajęcia rekreacyjno-sportowe: piłka koszowa

1

Poniedziałek 16.00-17.30

3.

mgr Dubrawska Danuta

 

Konsultacje – przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

1

Wtorek 15.15-16.00

Szkolne Biuro Podróży.

1

Czwartek 16.00-16.45

Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze

1,5

Sobota lub niedziela

Piłka nożna chłopców.

1

Czwartek 16.00-16.45

4.

mgr Drzewicki Piotr

Konsultacje dla maturzystów – język polski.

1

Środa godz. 15.15-16.00

Koło filozoficzne. Z filozofią w tle.

1

Wtorek 15.15-16.00

5.  

mgr Dziewiński Przemysław

Konsultacje dla maturzystów – język angielski.

1

Środa 8.55-9.40

 

Otwarte zajęcia uzupełniające z języka angielskiego poziom rozszerzony.

1

Czwartek 13.35-14.20

Koło gitarowe.

 

Piątek 15.15-16.00

6. 

mgr Friedrich Tomasz

Otwarte zajęcia uzupełniające z języka angielskiego dla maturzystów.

2,5

Wtorek 14.25-15.10

Czwartek 8.00-8.45

Czwartek 13.35-14.20 co dwa tygodnie

7.

mgr Hałas Alicja

Otwarte zajęcia uzupełniające z fizyki.

0,5

Środa 7.15-8.00

 (wymiennie co 2 tygodnie)

Otwarte zajęcia uzupełniające z chemii.

0,5

8. 

mgr Gałązka Barbara

Otwarte zajęcia uzupełniające z języka angielskiego poziom rozszerzony.

2

Piątek 8.00-9.40

 

Otwarte zajęcia uzupełniające z języka angielskiego.

1

Poniedziałek 8.00-8.45

9.  

mgr Głąb Maria

Konsultacje dla maturzystów - historia.

1

Czwartek 8.55-9.40

Konsultacje dla maturzystów – wos.

1

 Piątek 8.00-8.45

10.  

mgr Godlewska-Ucińska Marzena

Konsultacje dla maturzystów – język angielski.

1

Czwartek 15.15-16.00

Otwarte zajęcia uzupełniające dla klas pierwszych.

1

Środa godz. 15.15-16.00

11.  

mgr Górska Dorota

Szkolne Koło Turystyczno Krajoznawcze.

1,5

Sobota lub niedziela

Konsultacje – przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

1

I semestr Piątek 14.25-15.10

II semestr wtorek  15.15-16.00

12.

mgr Janik Izabela

Zajęcia wyrównawcze dla uczennicy klasy 2.

1

Piątek  15:10 -16:00

Zajęcia dodatkowe dla klas 3.

1

Zgodnie z planem lekcji

Zajęcia dodatkowe dla klas 4.

1

Zgodnie z planem lekcji

Zajęcia uzupełniające z matematyki rozszerzonej.

1

Piątek 14.20-15.10

Konsultacje dla klas pierwszych.

1

Poniedziałek 15.15 -16.00

13.

mgr Karkoszka Anna

Zajęcia taneczne i wzmacniające.

2

Poniedziałek 16.00-17.00

Środa 16.00-17.00

14.

mgr Kozieł Patryk

Koło barmańskie.

5

Środa 15.15-19.00

15. 

mgr  Kowalewska Marta

Zajęcia z piłki siatkowej.

1

Wtorek 15.15-16.00

16. 

mgr Krawczyk Beata

Otwarte zajęcia uzupełniające z języka niemieckiego.

2

Wtorek 13.35-14.20

Wtorek 15.15-16.00

17.

mgr Krzyżowska-Szuta Dorota

Koło przyjaciół biblioteki.

1

Czwartek 15.15-16.00

18.  

mgr Lewicz Marta

Koło entuzjastów języka hiszpańskiego.

1

Poniedziałek 14.25-15.10

Otwarte zajęcia uzupełniające języka hiszpańskiego.

1

Poniedziałek godz. 15.15-16.00

19.   

mgr Marczak Aneta

 

Koło entuzjastów języka włoskiego.

1

Środa godz. 14.25-15.10 (kontynuacja.);

środa godz. 15.15-16.00 (dla początkujących

Koło entuzjastów języka francuskiego.

1

Wtorek godz. 14.25-15.10

Konsultacje dla maturzystów - język francuski.

1

wtorek godz. 8.00-8.45

20.  

mgr Marszałek Wiesława

Szkolne Koło Wolontariatu.

1

Środa godz. 15.15-16.00

Zajęcia socjoterapeutyczne.

1

Wtorek: 15.15-16.00

21. 

mgr Nawrocka-Kaniewska Anna

Konsultacje – przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

1

Wtorek: 15.10-15.55

22. 

mgr Nowak Joanna

Konsultacje – przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

1

Środa 15.10-15.55

23.

dr Pilch Małgorzata

Realizacja projektu Coolturalni.

0,5

Zajęcia cykliczne według potrzeb

Koło teatralne.

1

Zajęcia cykliczne, zajęcia indywidualne

Konsultacje dla maturzystów - rozszerzenie – język polski.

1

Poniedziałek 8.00-8.45

Konsultacje dla maturzystów – podstawa – język polski.

1

Poniedziałek 8.55-9.40

Koło projektowania wnętrz.

1

Poniedziałek 14.25-15.10

24. 

mgr Płaszczyk-Wilczek Barbara

Otwarte zajęcia uzupełniające z biologii.

1

Wtorek 15.15-16.00.

25. 

mgr Pollak-Olszowska Agnieszka

Koło miłośników kultury amerykańskiej.

1

Wtorek: 15.15-16.00

26.  

mgr Magdalena Rayss

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej.

0,5

Środa 12.45-13.30.

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z zakresu przedsiębiorczości i działalności gospodarczej.

0,5

27. 

mgr Rybarska Monika

Koło kulinarne.

3

Poniedziałek 15.15-17.30

 

28.

dr  Serwotka-Torbicka

Koło kulinarne.

3

29. 

mgr Szczotka Łukasz

Piłka siatkowa.

1

Wtorek: 15.15-16.00

30. 

mgr  Tomkiewicz Anita

Projekt PAH – Akcja Edukacja.

Klub Dobrej Rozmowy.

1

 

 

Czwartek 14.25-15.10

 

31.

mgr Worwa Barbara

Otwarte zajęcia uzupełniające z matematyki.

1

Wtorek: 15.10-16.15

Zajęcia dodatkowe dla klas 3.

1x2

Zgodnie z planem lekcji

Zajęcia dodatkowe dla klas 4.

1x2

Zgodnie z planem lekcji

Otwarte zajęcia uzupełniające z matematyki -  poziom rozszerzony dla klas  4.

2

Czwartek: 13.40-15.10

Otwarte zajęcia uzupełniające z matematyki -  poziom rozszerzony dla klas  3

1

Czwartek: 8.00-8.45

Otwarte zajęcia uzupełniające z matematyki -  poziom rozszerzony dla klas 2.

1

Środa: 8.00-8.45