Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji, a po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym, co pomaga lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości serwisu internetowego (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.

O szkole

Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

 

Na Zespół Szkół składają się dwie szkoły:

 • Technikum Nr 11 kształcące w zawodach:

✅ technik hotelarstwa

✅ technik organizacji turystyki

 • Szkoła Policealna Nr 5

Siedziby placówki:

ul. Filarowa 52 (Sarni Stok)

ul. Asnyka 30

✅ W ramach Europejskich Programów Edukacyjnych od 2000 r. współpracujemy ze szkołami w Anglii, Hiszpanii, Danii, Francji i w Niemczech.

✅ Najlepszych uczniów Technikum wysyłamy na zagraniczne praktyki (Anglia, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Grecja, Bułgaria, Austria, Portugalia).

✅ Szkoła posiada 4 pracownie komputerowe ze stałym dostępem do internetu i 6 pracowni zawodowych.

✅ Dysponujemy nowoczesną halą sportową i siłownią.

✅ Posiadamy bogato wyposażoną Bibliotekę i czytelnię z Multimedialnym Centrum Informacji wyposażonym w  komputerowe stanowiska z dostępem do internetu.

✅ W szkole działają liczne koła zainteresowań.

✅ W ramach doskonalenia zawodowego szkoła umożliwia kursy zawodowe np. kursy barmańskie, kursy obsługi gości na promach pasażerskich, kurs animatora czasu wolnego, kurs baristyczny i wiele innych.

Pięcioletnie Technikum nr 11 Kształcące w zawodzie:

technik hotelarstwa

 Program nauczania obejmuje:

 Przedmioty ogólne: Przedmioty zawodowe: 
 • język polski
 • język angielski
 • język angielski rozszerzony
 • język niemiecki, francuski, hiszpański, włoski (do wyboru)
 • historię 
 • historię i  społeczeństwie
 • wiedzę o społeczeństwie
 • wiedzę o kulturze
 • matematykę
 • fizykę 
 • chemię
 • biologię 
 • geografię
 • geografię rozszerzoną
 • wychowanie fizyczne
 • edukację dla bezpieczeństwa
 • informatykę
 • podstawy przedsiębiorczości
 • religia/etyka
 • pracownia gastronomiczna
 • pracownia hotelarska
 • pracownia informatyczna
 • organizację  pracy w recepcji
 • etyka i kultura zawodowa
 • obsługa gościa w hotelu
 • organizacja usług w hotelu
 • podstawy działalności gospodarczej
 • podstawy marketingu i zarządzania
 • język obcy zawodowy

Zajęcia praktyczne, które odbywają się w hotelu raz w tygodniu w drugiej klasie technikum pod nadzorem nauczyciela oraz pracowników hotelu

Praktyki zawodowe:

 • I praktyka - cztery tygodnie w klasie trzeciej
 • II praktyka - cztery tygodnie w klasie czwartej 

Nasza Szkoła  współpracuje z licznymi hotelami i biurami podróży uczestniczy i odnosi sukcesy, nie tylko w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, ale także w konkursach: wiedzy o hotelarstwie,  organizuje wycieczki dydaktyczne do największych hoteli w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście, Katowicach i innych miastach Polski oraz uczestniczy w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Bielsku-Białej, Poznaniu i Berlinie.

Hotelarstwo w najszerszym rozumieniu, jest nieodzowną i jedną z najważniejszych domen przemysłu turystycznego, a usługi hotelarskie nierozłączną częścią większości produktów turystycznych. Być Hotelarzem to nie tylko profesja, ale przede wszystkim profesjonalizm. Naturalny uśmiech, niewymuszona uprzejmość, intuicja, wyrozumiałość, empatia i najważniejsza spośród wszystkich cech – gościnność .

TECHNIK HOTELARSTWA to kierunek, który przygotowuje do wykonywania zadań związanych z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego w recepcji, służbie pięter, gastronomii oraz w zakresie wszystkich usług komplementarnych. Typowym miejscem pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej: hotele, motele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, a także współczesna baza „ruchoma": promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza. Absolwent tego kierunku może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej jak również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

Duże możliwości i perspektywy daje nauka języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego. Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe. Przygotowanie teoretyczne ucznia jest powiązane z opanowaniem praktycznych umiejętności, które zdobędzie w trakcie zajęć praktycznych oraz szeroko rozwiniętych dwóch praktyk zawodowych realizowanych w najlepszych placówkach w kraju i za granicą.

Stała współpraca szkoły z zakładami hotelarskimi oraz organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi ułatwia nabycie umiejętności praktycznych wymaganych przez pracodawcę. W trakcie kształcenia uczeń poznaje: podstawowe zasady gospodarki rynkowej, nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, zasady funkcjonowania współczesnego obiektu hotelarskiego.

W całym cyklu kształcenia szczególną wagę kładzie się na kształcenie umiejętności dotyczących prawidłowego zachowania, postawy, nawyków, sposobu reagowania na życzenia gościa hotelowego oraz właściwą obsługę odwołując się stale do zasad etyki i kultury zawodowej. 

Pięcioletnie Technikum Nr 11 kształcące w zawodzie:

 • technik organizacji turystyki

W ostatnich latach obserwuje się wciąż rosnące zainteresowanie turystyką oraz nasilające się migracje osób związane z pracą zawodową, co powoduje prężny rozwój rynku turystycznego i hotelowego. Ogromne środki finansowe, idące w ślad za wzrostem potrzeby poznawania świata oraz wymianą handlową, tworzą potężną branżę turystyczno-hotelarską. W związku z tym zawód technika organizacji turystyki pozostaje na liście zawodów przyszłości, którym nie grozi bezrobocie.

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI to kierunek, który przygotowuje do organizowania i realizacji imprez, rozliczania ich kosztów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z podróżą w całym sektorze usługowym. Uczeń poznając geografię turystyczną i zasady funkcjonowania biura podróży, zasady organizacji targów, różnorakich imprez i wyjazdów zagranicznych uczy się fachowego świadczenia usług turystycznych, również w języku angielskim oraz do wyboru niemieckim i hiszpańskim.

Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe. Przygotowanie teoretyczne ucznia jest powiązane z opanowaniem praktycznych umiejętności, które zdobędzie w trakcie zajęć praktycznych oraz szeroko rozwiniętych trzech praktyk zawodowych realizowanych w najlepszych placówkach w dużej mierze poza granicami kraju. Część zajęć teoretycznych prowadzona jest również w terenie.

W trakcie kształcenia uczeń poznaje: podstawowe zasady gospodarki rynkowej, nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, przewodnictwo turystyczne i pilotaż wycieczek. Technik obsługi turystycznej ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, zna wszelkie walory i atrakcje turystyczne Polski i świata, które w połączeniu ze znajomością zawodowego słownictwa języka obcego oraz zakresu usług świadczonych przez biura podróży pozwoli mu na profesjonalną obsługę klienta.

Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego, w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu, biurach podróży, hotelach, placówkach agroturystycznych zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej. Mogą również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Technik organizacji turystyki to kierunek stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach, mający szerokie perspektywy zatrudnienia.

Program nauczania dla technika obsługi turystycznej obejmuje:

 Przedmioty ogólne: Przedmioty zawodowe: 
 • język polski
 • język angielski
 • język angielski rozszerzony
 • język niemiecki, francuski, hiszpański, włoski (do wyboru)
 • historię 
 • historię i  społeczeństwie
 • wiedzę o społeczeństwie
 • wiedzę o kulturze
 • matematykę
 • fizykę 
 • chemię
 • biologię 
 • geografię
 • geografię rozszerzoną
 • wychowanie fizyczne
 • edukację dla bezpieczeństwa
 • informatykę
 • podstawy przedsiębiorczości
 • religia/etyka
 • podstawy turystyki
 • organizacja imprez i usług turystycznych
 • pracownia informatyczna
 • pracownię informacji turystycznej
 • geografia turystyczna
 • animacja czasu wolnego
 • podstawy działalności gospodarczej
 • marketing i prawo w turystyce
 • język obcy zawodowy
 

 Praktyki zawodowe:

✅   I praktyka zawodowa 4 tygodnie w klasie trzeciej

✅  II praktyka zawodowa 4 tygodnie w klasie czwartej