Przejdź do treści Przejdź do menu

Kalendarium 2022/2023

Godziny dostępności nauczycieli 

Godziny stacjonarnych dyżurów pozostałych nauczycieli znajdują się pod tym linkiem.

Plan pracy szkoły/organizacja roku szkolnego 2022/2023
w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima

Lp.

Data

Impreza

Odpowiada

1

01 IX
czwartek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Tomkiewicz

2

08 IX
czwartek

Rajd Szkolny z okazji Światowego Dnia Turystyki

mgr Ł. Szczotka, dr  A. Jeż-Pawlak,

mgr D. Krzyżowska-Szuta

3

13 IX

wtorek

Dzień Patrona Szkoły, ślubowanie uczniów klas pierwszych, podpisanie Kontraktu Uczniowskiego

mgr D. Krzyżowska-Szuta

wychowawcy klas pierwszych

4

21 IX

środa

Dzień Sportu

nauczyciele wychowania fizycznego

5

14 X
piątek

Dzień Edukacji Narodowej

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Marczak

6

11 XI
piątek

Rocznica Odzyskania Niepodległości  Klasy pierwsze – udział w obchodach miejskich

wychowawcy klas pierwszych

mgr M. Głąb

7

06 XII

wtorek

„Mikołajki” dla dzieci ze świetlicy środowiskowej

mgr W. Marszałek

8

21 XII

środa

Festiwal Nauki/Music Talents/Music Talents

mgr M. Głąb,

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Tomkiewicz, mgr  B. Gałązka,

mgr E. Czyż, dr A. Jeż-Pawlak

9

13 XII

wtorek

22 XII
czwartek

Wigilia szkolna dla nauczycieli, pracowników i emerytów
Wigilie klasowe

mgr P. Kozieł,

mgr J. Nowak,

mgr W. Marszałek

10

 III

Dzień Hotelarza i Turysty

mgr B. Sadłek

nauczyciele przedmiotów zawodowych

11

05 IV

środa

Festiwal Nauki/Dzień Amerykański

mgr M. Głąb

mgr D. Krzyżowska-Szuta,

mgr P. Dziewiński, mgr T. Friedrich

12

 IV

Dni Otwarte Szkoły

Dzień Olimpijczyka

mgr B. Chrobak-Juros

mgr A. Tomkiewicz

mgr E. Czyż/mgr B. Gałązka

mgr W. Marszałek

nauczyciele wychowania fizycznego

13

28 IV
piątek

Pożegnanie klas maturalnych

 mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr M. Godlewska-Ucińska,

mgr W. Skoczylas, mgr Ł. Szczotka,

mgr S. Mamorska-Kozieł

14

03 V
środa

Święto 3 Maja

Udział w obchodach miejski

wychowawcy klas pierwszych 

15

VI

Warsztaty w Pięknej Górze

mgr D. Górska

wychowawcy klas pierwszych

16

IX-VI

Wizyta zagranicznych lektorów AIESEC

mgr M. Stadnicka

17

23 VI
piątek

Zakończenie roku szkolnego

mgr D. Krzyżowska-Szuta

18

01 IX

piątek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

 mgr D. Krzyżowska-Szuta 

mgr A. Tomkiewicz

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2022/2023

LP

KLASA

TERMIN

1.

III at

30.01. - 24.02.2023

2.

III bt, III et

27.02. - 24.03.2023

3.

IV btp, IV etp

29.05. - 23.06.2023

4.

IV atp, IV ctp

26.06. – 21.07.2023

KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

1.

30 VIII 2022 wtorek

Konferencja plenarna Zespołu

po konferencji spotkanie z wychowawcami

2.

31 VIII 2022
środa

Spotkania w komisjach przedmiotowych:

 języki obce 9.00,  przedmioty humanistyczne + nauczyciele WF 10.00, 

przedmioty zawodowe + przedmioty ścisłe 11.00

3.

06 IX 2022
wtorek

Konferencja RP Zespołu – zatwierdzanie planów, szkolenie dot. procedur ewakuacji

4.

 X  2022

Konferencja szkoleniowa nauczycieli

5.

03 I 2023
wtorek

Konferencja klasyfikacyjna TH

6.

10 I 2023
wtorek

Konferencja plenarna

7.

III 2023

Konferencja szkoleniowa

8.

25 IV 2023

wtorek

Konferencja klasyfikacji rocznej klas maturalnych

9.

20 VI 2023
wtorek

Konferencja klasyfikacji rocznej

10.

23 VI 2023
piątek

Konferencja plenarna

SPOTKANIA Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

1.

06 IX 2022

wtorek

Zebrania Rodziców kl. I TH godz. 16.30 (aula)

Zebrania Rodziców klas II i III TH godz. 16.00

Zebrania Rodziców klas IV TH godz. 16.00 (aula)

2.

03 I 2023

wtorek

Zebrania Rodziców /po I semestrze/  godz. 16.30

3.

23 V 2023

wtorek

Zebrania Rodziców kl. I, II i III TH godz. 16.00 

4.

08 XI 2022

wtorek

Konsultacje dla Rodziców   /1600  do 1700/

5.

04 IV 2023

wtorek

Przydział pomieszczeń pod opiekę ul.Filarowa 52

w roku szkolnym 2020/2021

NUMER SALI

0PIEKUN

KLASA

RODZAJ PRACOWNI

SPRZĘT

sala gimnast.

mgr A. Karkoszka

WF

12

mgr P. Kozieł/             

 

Ibt

OK

13

mgr K. Staszczyszyn-Kozina

Iat

język angielski

telewizor

15

mgr P. Kozieł

Ibt

OK

telewizor

101

mgr J. Nowak

IIIat

hotelarstwo 

projektor

102

mgr D. Górska

IIbt

hotelarstwo

projektor

103

mgr S. Mamorska-Kozieł

IVctp

hotelarstwo

projektor

104

 mgr D. Dubrawska

Iet

turystyka

projektor

105

mgr U. Krywult-Malejko/

mgr M. Godlewska-Ucińska

IVatp

turystyka

tablica multimedialna

106

mgr M. Kowalewska/    

dr A. Jeż-Pawlak

IVatg

przedmioty zaw.

tablica multimedialna

201

mgr A. Tomkiewicz

IIat

język polski

tablica multimedialna

203

mgr B.  Worwa,

mgr R. Dubrawski

IIIet

Matematyka

projektor

204

mgr W. Skoczylas           

IVbtp

język angielski

projektor

205

mgr M. Głąb

IVctg

historia

 projektor

206

mgr J. Pniok

IIet

geografia

tablica multimedialna

207

mgr P. Drzewicki

IVbtg

 język polski

  projektor

212

mgr E. Czyż

Idt

język angielski

 tablica multimedialna

214

inż. A. Mynarski

informatyczna

projektor

215

dr K. Tekiela

informatyczna

projektor

217

mgr Ł. Szczotka/mgr P. Dziewiński

IVetp

animacja czasu wolnego/ język angielski

projektor

218

mgr M. Stadnicka

IIIbtp

język hiszpański

projektor

226

mgr  T. Friedrich

język angielski

pracownia językowa

230

mgr B. Gałązka

IVetg

język angielski

pracownia językowa

Przydział pomieszczeń pod opiekę  ul. Asnyka 30

w roku szkolnym 2022/2023

NUMER SALI

0PIEKUN

KLASA

RODZAJ PRACOWNI

SPRZĘT

1

mgr W. Marszałek

religia

projektor

2

mgr P. Dziewiński/mgr T. Friedrich      

język angielski

projektor

3

mgr A. Tomkiewicz

II at

geografia

projektor

4

mgr A. Hałas

sala chemiczna

tablica multimedialna

5

mgr Ł.Szczotka 

III etp

animacja czasu wolnego

projektor

6

mgr  M. Stadnicka

III btp

język hiszpański

7

mgr B. Gałązka

IV etg

język angielski

8

mgr M. Godlewska-Ucińska

IV atp

język angielski