Przejdź do treści Przejdź do menu

Kalendarium 2021/2022

Plan pracy szkoły/organizacja roku szkolnego 2021/2022
w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima

Lp.

Data

Impreza

Odpowiada

1

01 IX
środa

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Tomkiewicz

2

07 IX

wtorek

Dzień Patrona Szkoły, ślubowanie uczniów klas pierwszych, podpisanie Kontraktu Uczniowskiego

mgr D. Krzyżowska-Szuta

wychowawcy klas pierwszych

3

15 IX
środa

Rajd Szkolny z okazji Światowego Dnia Turystyki

mgr Ł. Szczotka, dr  A. Jeż-Pawlak,

mgr D. Krzyżowska-Szuta

4

08 X

czwartek

Dzień Sportu

nauczyciele wychowania fizycznego

5

14 X
czwartek

Dzień Edukacji Narodowej

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Marczak

6

11 XI
czwartek

Rocznica Odzyskania Niepodległości  Klasy pierwsze – udział w obchodach miejskich

wychowawcy klas pierwszych

mgr M. Głąb

7

06 XII

poniedziałek

Mikołajki” dla dzieci ze świetlicy środowiskowej

mgr W. Marszałek

8

21 XII

wtorek

Festiwal Nauki/Music Talents/Music Talents

mgr M. Głąb,

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Tomkiewicz, mgr  B. Gałązka,

mgr E. Czyż, dr A. Jeż-Pawlak

9

14 XII

wtorek

22 XII
środa

Wigilia szkolna dla nauczycieli, pracowników i emerytów


Wigilie klasowe

mgr P. Kozieł,

dr  J. Serwotka – Torbicka,

mgr W. Marszałek

10

 III

Dzień Hotelarza i Turysty

mgr B. Sadłek

nauczyciele przedmiotów zawodowych

11

13 IV

środa

Festiwal Nauki/Dzień Amerykański

mgr M. Głąb

mgr D. Krzyżowska-Szuta,

mgr A. Pollak-Olszowska,

mgr P. Dziewiński/mgr T. Friedrich

12

 IV

Dni Otwarte Szkoły

Dzień Olimpijczyka

mgr B. Chrobak-Juros

mgr A. Tomkiewicz

mgr E. Czyż/mgr B. Gałązka

mgr W. Marszałek

nauczyciele wychowania fizycznego

13

29 IV
piątek

Pożegnanie klas maturalnych

mgr D. Krzyżowska-Szuta

wychowawcy klas III

mgr A. Pollak-Olszowska

14

03 V
wtorek

Święto 3 Maja

Udział w obchodach miejski

wychowawcy klas pierwszych 

15

VI

Warsztaty w Pięknej Górze

mgr D. Górska

wychowawcy klas pierwszych

16

IX-VI

Wizyta zagranicznych lektorów AIESEC

mgr M. Stadnicka

17

24 VI
piątek

Zakończenie roku szkolnego

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Tomkiewicz

18

01 IX

czwartek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

 mgr D. Krzyżowska-Szuta 

mgr A. Pollak-Olszowska

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2021/2022

LP

KLASA

TERMIN

1.

III atp

28.03.2021 - 28.04.2022

2.

III btp

17.01.2022 - 11.02.2022

3.

III ctp, III etp

28.02.2022 - 25.03.2022

4.

III btg, etg

30.05.2022 – 24.06.2022

5.

III atg, ctg

27.06.2022 – 22.07.2022

KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

1.

30 VIII 2021
poniedziałek

Konferencja plenarna Zespołu

po konferencji spotkanie z wychowawcami

2.

31 VIII 2021
wtorek

Spotkania w komisjach przedmiotowych:

języki obce 8.30,  przedmioty humanistyczne + nauczyciele WF 13.00, 

przedmioty zawodowe + przedmioty ścisłe 14.00

3.

7 IX 2021
wtorek

Konferencja RP Zespołu – zatwierdzanie planów, szkolenie dot. procedur ewakuacji

4.

 X  2021

Konferencja szkoleniowa nauczycieli

5.

04 I 2022
wtorek

Konferencja klasyfikacyjna TH

6.

11 I 2022
wtorek

Konferencja plenarna

7.

III 2022

Konferencja szkoleniowa

8.

26 IV 2022

wtorek

Konferencja klasyfikacji rocznej klas maturalnych

9.

21 VI 2022
wtorek

Konferencja klasyfikacji rocznej

10.

24 VI 2022
piątek

Konferencja plenarna

SPOTKANIA Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

1.

07 IX 2021

wtorek

Zebrania Rodziców kl. I TH godz. 1630 (aula)

Zebrania Rodziców klas II i III TH godz. 1600

Zebrania Rodziców klas IV TH godz. 1600 (aula)

2.

04 I 2022

wtorek

Zebrania Rodziców /po I semestrze/  godz. 1630

3.

24 V 2022

wtorek

Zebrania Rodziców kl. I, II i III TH godz. 1600 

4.

09 XI 2021

wtorek

Konsultacje dla Rodziców   /1600  do 1800/

5.

05 IV 2022

wtorek

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2021/2022

✅12 listopada (piątek)

✅ 7 stycznia (piątek)

✅ 10 stycznia (poniedziałek) –   egzamin zawodowy (150 min.)

✅ 11 stycznia (wtorek) - egzamin zawodowy (60 min.)

✅ 4 maja (środa) – matura

✅ 5 maja (czwartek) – matura

✅ 6 maja (piątek) – matura

✅ 20 czerwca (poniedziałek) –   egzamin zawodowy (150 min.)

✅ 21 czerwca (wtorek) - egzamin zawodowy (60 min.)

✅ 17 czerwca (piątek) po Bożym Ciele

Przydział pomieszczeń pod opiekę ul.Filarowa 52

w roku szkolnym 2020/2021

NUMER SALI

0PIEKUN

KLASA

RODZAJ PRACOWNI

SPRZĘT

sala gimnast.

mgr A. Karkoszka

WF

12

mgr P. Kozieł
dr J. Serwotka-Torbicka

OK

13

dr J. Serwotka-Torbicka

IVct

OK

telewizor

15

mgr P. Kozieł

IVbt

OK

telewizor

101

mgr J. Nowak

IIat

hotelarstwo 

projektor

102

mgr D. Górska

Ibt

hotelarstwo

projektor

103

mgr S. Mamorska-Kozieł

IIIctp

hotelarstwo

projektor

104

 mgr D. Dubrawska

IVat

turystyka

projektor

105

mgr U. Krywult-Malejko

IVet

turystyka

tablica multimedialna

106

mgr M. Kowalewska  dr A. Jeż-Pawlak

IIIatg

przedmioty zaw.

tablica multimedialna

201

mgr A. Tomkiewicz

Iat

geografia

tablica multimedialna

203

mgr B.  Worwa,

mgr R. Dubrawski

IIet

matematyka

projektor

204

mgr W. Skoczylas

IIIbtp

język angielski

projektor

205

mgr M. Głąb

IIIctg

historia

 projektor

206

mgr J. Pniok

Iet

geografia

tablica multimedialna

207

mgr P. Drzewicki

IIIbtg

 język polski

  projektor

208

mgr M. Stadnicka

IIbt

 język angielski

projektor

212

mgr M. Godlewska-Ucińska

mgr E. Czyż

IIIatp

język angielski

 tablica multimedialna

214

mgr inż. A. Mynarski

informatyczna

projektor

215

dr K. Tekiela

informatyczna

projektor

217

mgr Ł. Szczotka
mgr P. Dziewiński

IIIetp

animacja czasu wolnego/język angielski

projektor

218

mgr J. Kaproń

język niemiecki

projektor

226

mgr  T. Friedrich

język angielski

pracownia językowa

230

mgr B. Gałązka

IIIetg

język angielski

pracownia językowa

Przydział pomieszczeń pod opiekę  ul. Asnyka 30

w roku szkolnym 2021/2022

NUMER SALI

0PIEKUN

KLASA

RODZAJ PRACOWNI

SPRZĘT

1

mgr W. Marszałek

religia

projektor

2

mgr P. Dziewiński
mgr T. Friedrich      

język angielski

projektor/TV

3

mgr A. Tomkiewicz

Iat

geografia

projektor

4

mgr A. Hałas

sala chemiczna

projektor

5

mgr Ł. Szczotka 

IIIetp

animacja czasu wolnego

tablica multimedialna