Przejdź do treści Przejdź do menu

Kalendarium 2020/2021

Plan pracy szkoły/organizacja roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09. 2020 godz. 12.00 (wtorek)

2.

Próbny egzamin zawodowy

07 grudnia (poniedziałek) -  T.12, T.14 - lekcje skrócone, godz. 13.00 (150 min.) kwiecień HGT.03, godz. 13.00 (150 min.)

3.

Próbny egzamin z języka angielskiego- ustny

październik wg harmonogramu

4.

Koniec I semestru

21.12.2020

5.

Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

23.12.2020  -  31.12.2020

6.

Egzamin zawodowy z drugiej  kwalifikacji kl IV      T 12, T 14

11 stycznia 2021

7.

Egzamin zawodowy z pierwszej kwalifikacji kl. III    T 11, T 13

12 stycznia 2021

8.

Próbna matura z języka polskiego

16.02.2021 (wtorek)  godz. 13.00- (170 min) 

9.

Próbna matura z języka obcego

20.01. 2021  (środa) godz. 13.00 - (170 min)

10.

Próbna matura z matematyki

28.01.2021 (czwartek), godz. 13.00.- (170 min)

11.

Ferie zimowe

04.01.2021 - 17.01.2021

12.

Ferie świąteczne (Wielkanoc)

01.04.2021 – 06. 04.2021

13.

Zakończenie klas IV

30.04.2021

14.

Egzamin maturalny:

 

część pisemna

maj 2021

 część ustna

maj 2021

 15.

Zakończenie zajęć dydaktycznych klas III TH, III TOT

29.05.2020

16.

Praktyki zawodowe klas:  

III AT, IIIbt, III ct, IIIIet

31.05. - 25.06.2021

IIat, IIbt

08.02. - 05.03.2021

IIct, IIet

08.03. - 02.04.2021

17.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  klas I i II TH,  I TOT, IIet  TOT

25.06.2021

18.

FERIE LETNIE

26.06.2021 do 31.08.2021

19.

Koniec roku szkolnego 2020/2021

31.08.2021

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2020/2021

✅  II AT, II BT: 08.02 - 05.03.2021
 III AT, III BT, III CT, III ET: 31.05 - 25.06.2021
✅  IICT, IIET: 08.03. - 02.04.2021

KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021  

1.

28 VIII 2020 czwartek

Konferencja plenarna Zespołu

po konferencji spotkanie z wychowawcami

2.

31 VIII 2020
piątek

Spotkania w komisjach przedmiotowych:

 języki obce 9.00,  przedmioty humanistyczne + nauczyciele WF 10.00, 

przedmioty zawodowe + przedmioty ścisłe 11.00

3.

8 IX 2020
wtorek

Konferencja RP Zespołu – zatwierdzanie planów, szkolenie dot. procedur ewakuacji

4.

 X  2020

Konferencja szkoleniowa nauczycieli

5.

22 XII 2020
wtorek

Konferencja klasyfikacyjna TH

6.

19 I 2021
wtorek

Konferencja plenarna

7.

III 2021

Konferencja szkoleniowa

8.

27 IV 2021

wtorek

Konferencja klasyfikacji rocznej klas maturalnych

9.

22 VI 2021
wtorek

Konferencja klasyfikacji rocznej

10.

25 VI 2021
piątek

Konferencja plenarna

SPOTKANIA Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

1.

08 IX 2020

wtorek

Zebrania Rodziców kl. I TH godz. 16.30

Zebrania Rodziców klas II i III TH godz. 16.00

Zebrania Rodziców klas IV TH godz. 16.00

2.

26 I 2021

wtorek

Zebrania Rodziców /po I semestrze/  godz. 16.30

3.

11 V 2021

wtorek

Zebrania Rodziców kl. I, II i III TH godz. 16.00 

4.

03 XI 2020

wtorek

Konsultacje dla Rodziców   /1600  do 1800/

5.

13 IV 2021

wtorek

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Lp.

Data

Impreza

Odpowiada

1

01 IX
wtorek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Tomkiewicz

2

08 IX

wtorek

Dzień Patrona Szkoły, ślubowanie uczniów klas pierwszych, podpisanie Kontraktu Uczniowskiego

mgr D. Krzyżowska-Szuta

wychowawcy klas pierwszych

3

16 IX
środa

Rajd Szkolny z okazji Światowego Dnia Turystyki

mgr Ł. Szczotka, dr  A. Jeż-Pawlak,

mgr D. Krzyżowska-Szuta

4

25 IX

czwartek

Dzień Sportu

nauczyciele wychowania fizycznego

5

14 X
środa

Dzień Edukacji Narodowej

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Marczak

6

11 XI
środa

Rocznica Odzyskania Niepodległości  Klasy pierwsze – udział w obchodach miejskich

wychowawcy klas pierwszych

mgr M. Głąb

7

06 XII

„Mikołajki” dla dzieci ze świetlicy środowiskowej

mgr W. Marszałek

8

22 XII

poniedziałek

Festiwal Nauki/Music Talents

mgr M. Głąb, mgr E. Czyż

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Tomkiewicz, mgr  B. Gałązka

9

15 XII

wtorek

22 XII
wtorek

Wigilia szkolna dla nauczycieli, pracowników i emerytów
Wigilie klasowe

mgr P. Kozieł,

dr  J. Serwotka – Torbicka,

mgr M. Rybarska

mgr W. Marszałek

10

 III

Dzień Hotelarza i Turysty

mgr B. Sadłek

nauczyciele przedmiotów zawodowych

11

31 III

środa

Festiwal Nauki/Dzień Amerykański

mgr M. Głąb

mgr D. Krzyżowska-Szuta,

mgr A. Pollak-Olszowska,

mgr P. Dziewiński/mgr T. Friedrich

12

 IV

Dni Otwarte Szkoły

Dzień Olimpijczyka

mgr B. Chrobak-Juros

mgr A. Tomkiewicz

mgr E. Czyż/mgr B. Gałązka

mgr W. Marszałek

nauczyciele wychowania fizycznego

13

30 IV
piątek

Pożegnanie klas maturalnych

 mgr D. Krzyżowska-Szuta

wychowawcy klas III

mgr A. Pollak-Olszowska

14

03 V
poniedziałek

Święto 3 Maja

Udział w obchodach miejskich

wychowawcy klas pierwszych 

15

VI

Warsztaty w Pięknej Górze

mgr D. Górska

wychowawcy klas pierwszych

16

IX-VI

Wizyta zagranicznych lektorów AIESEC

mgr M. Stadnicka

17

25 VI
piątek

Zakończenie roku szkolnego

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Tomkiewicz

18

01 IX

środa

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

 mgr D. Krzyżowska-Szuta 

mgr A. Pollak-Olszowska

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2020/2021

✅ 4 stycznia (poniedziałek)

✅ 5 stycznia (wtorek)

✅ 11 stycznia (poniedziałek) –   egzamin zawodowy (150 min)

✅ 12 stycznia (wtorek) - egzamin zawodowy (60 min.)

✅ 4 maja (wtorek) – matura

✅ 5 maja (środa) – matura

✅ 6 maja (czwartek) – matura

✅ 7 maja (piątek)

✅ 4 czerwca (piątek) po Bożym Ciele

Przydział pomieszczeń pod opiekę ul.Filarowa 52

w roku szkolnym 2020/2021

NUMER SALI

0PIEKUN

KLASA

RODZAJ PRACOWNI

SPRZĘT

sala gimnast.

mgr A. Karkoszka

WF

12

mgr P. Kozieł/             

 dr J. Serwotka-Torbicka/mgr M. Rybarska

OK

13

dr J. Serwotka-Torbicka

IIIct

OK

telewizor

15

mgr P. Kozieł

IIIbt

OK

telewizor

101

mgr J. Nowak

Iat

hotelarstwo 

projektor

102

mgr D. Górska

IVbt

hotelarstwo

projektor

103

mgr S. Mamorska-Kozieł

IIctp

hotelarstwo

projektor

104

mgr D. Dubrawska

IIIat

turystyka

projektor

105

mgr U. Krywult-Malejko

IIIet

turystyka

tablica multimedialna

106

mgr M. Kowalewska/dr A. Jeż-Pawlak

IIatg

przedmioty zaw.

tablica multimedialna

201

mgr A. Tomkiewicz

IVat

geografia

tablica multimedialna

203

mgr B. Worwa

IVct

matematyka

projektor

204

mgr W. Skoczylas           

IIbtp

język angielski

projektor

205

mgr M. Głąb

IIctg

historia

 projektor

206

mgr J. Pniok

IVet

geografia

tablica multimedialna

207

mgr P. Drzewicki

IIbtg

 język polski

projektor

208

mgr M. Stadnicka

Ibt

 język angielski

projektor

212

mgr M. Godlewska-Ucińska

IIatp

język angielski

tablica multimedialna

214

inż. A. Mynarski

informatyczna

215

dr K. Tekiela

informatyczna

217

mgr Ł.Szczotka/
mgr P. Dziewiński

IIetp

animacja czasu wolnego/język angielski

projektor

218

mgr J. Kaproń

język niemiecki

226

mgr M. Rayss

przedmioty zaw.

pracownia językowa

230

mgr B. Gałązka

IIetg

język angielski

pracownia językowa

Przydział pomieszczeń pod opiekę  ul. Asnyka 30

w roku szkolnym 2020/2021

NUMER SALI

0PIEKUN

KLASA

RODZAJ PRACOWNI

SPRZĘT

1

mgr W. Marszałek

religia

projektor

2

mgr P. Dziewiński/
mgr T. Friedrich      

język angielski

projektor/TV

3

mgr A. Tomkiewicz

geografia

projektor

4

mgr A. Hałas

sala chemiczna

projektor

5

mgr Ł. Szczotka         

IIetp

animacja czasu wolnego

tablica multimedialna