Kalendarium 2019/2020

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2019/2020

✅ II at: 3.02.-29.02.2020
✅ II bt: 3.03.- 27.03.2020
✅ II ct, II et: 4.05.- 29.05.2020
✅ III ct, III et: 1.06.- 26.06.2020
✅ III at, III bt: 29.06.-24.07.2020

KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020  

1.

29 VIII 2019 czwartek

Konferencja plenarna Zespołu

po konferencji spotkanie z wychowawcami

2.

30 VIII 2019
piątek

Spotkania w komisjach przedmiotowych:

 języki obce 9.00,  przedmioty humanistyczne + nauczyciele WF 10.00,  

przedmioty zawodowe + przedmioty ścisłe 11.00

3.

10 IX 2019
wtorek

Konferencja RP Zespołu – zatwierdzanie planów, szkolenie dot. procedur ewakuacji

4.

 X  2019

Konferencja szkoleniowa nauczycieli

5.

07 I 2020
wtorek

Konferencja klasyfikacyjna TH

6.

28 I 2020
wtorek

Konferencja plenarna

7.

III 2020 

Konferencja szkoleniowa

8.

21 IV 2020 wtorek

Konferencja klasyfikacji rocznej klas maturalnych

9.

23 VI 2020  
wtorek

Konferencja klasyfikacji rocznej

10.

26 VI 2020
piątek

Konferencja plenarna

SPOTKANIA Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

1.

17 IX 2019 wtorek

Zebrania Rodziców kl. I TH godz. 16.30

Zebrania Rodziców kl. II i III TH godz. 16.00

Zebrania Rodziców klas IV TH godz. 16.00

2.

07 I 2020

wtorek

Zebrania Rodziców /po I semestrze/  godz. 16.30

3.

12 V 2020 wtorek

Zebrania Rodziców kl. I, II i III TH godz. 16.00 

4.

5 XI 2019 wtorek

Konsultacje dla Rodziców   /1600  do 1800/

5.

07 IV 2020 wtorek

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Lp.

Data

Impreza

Odpowiada

1

02 IX
poniedziałek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Tomkiewicz

2

10 IX

wtorek

Dzień Patrona Szkoły, ślubowanie uczniów klas pierwszych, podpisanie Kontraktu Uczniowskiego

mgr D. Krzyżowska-Szuta

wychowawcy klas pierwszych

3

11 IX
środa

Rajd Szkolny z okazji Światowego Dnia Turystyki

mgr Ł. Szczotka, dr A. Jeż-Pawlak

mgr D. Krzyżowska-Szuta

4

19 IX

czwartek

Dzień Sportu

nauczyciele wychowania fizycznego

5

14 X
poniedziałek

Dzień Edukacji Narodowej

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Marczak

6

11 XI
poniedziałek

Odzyskanie Niepodległości Polski, obchody w szkole  Klasy pierwsze – udział w obchodach miejskich

mgr M. Głąb

wychowawcy klas pierwszych

7

6 XII

Mikołajki” dla dzieci ze świetlic środowiskowych

mgr W. Marszałek

8

19 XII

czwartek

Festiwal Nauki/Music Talents

mgr M. Głąb

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Tomkiewicz, mgr B. Gałązka

9

19 XII

czwartek

20 XII
piątek

Wigilia szkolna dla nauczycieli, pracowników i emerytów
Wigilie klasowe

mgr P. Kozieł, dr J. Serwotka-Torbicka, mgr M. Rybarska

mgr W. Marszałek

10

 III

Dzień Hotelarza i Turysty

mgr B. Sadłek

nauczyciele przedmiotów zawodowych

11

8 IV

środa

Festiwal Nauki/Dzień Amerykański

mgr M. Głąb

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Pollak-Olszowska

mgr P. Dziewiński/mgr T. Friedrich

12

 IV

Dni Otwarte Szkoły

Dzień Olimpijczyka

Mistrz Języka

mgr B. Chrobak-Juros

mgr A. Tomkiewicz

mgr E. Czyż/mgr B. Gałązka

mgr W. Marszałek

nauczyciele wychowania fizycznego

13

24 IV
piątek

Pożegnanie klas maturalnych

 mgr D. Krzyżowska-Szuta

wychowawcy klas III

mgr A. Pollak-Olszowska

14

3 V
niedziela

Święto 3 Maja

Udział w obchodach miejski

wychowawcy klas pierwszych 

15

VI

Warsztaty w Pięknej Górze

mgr D. Górska

wychowawcy klas pierwszych

16

IX-VI

Wizyta zagranicznych lektorów AIESEC

mgr M. Stadnicka

17

26 VI
piątek

Zakończenie roku szkolnego

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Tomkiewicz

18

01 IX

wtorek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 mgr D. Krzyżowska-Szuta 

mgr A. Pollak-Olszowska

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

✅  31 października (czwartek)

✅  2 stycznia (czwartek)

✅  3 stycznia (piątek)

✅  9 stycznia (czwartek) –   egzamin zawodowy (150 min)

✅  10 stycznia (piątek) - egzamin zawodowy (60 min.)

✅  5 maja (poniedziałek) – matura

✅  6 maja (wtorek) – matura

✅  7 maja (środa) – matura

✅  12 czerwca (piątek) po Bożym Ciele