Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji, a po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym, co pomaga lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości serwisu internetowego (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.

Kalendarium 2023/2024

Plan pracy szkoły/organizacja roku szkolnego 2023/2024
w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima

Lp.

Data

Impreza

Odpowiada

1.

04 IX
poniedziałek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Tomkiewicz

2.

20 IX
środa

Rajd Szkolny z okazji Światowego Dnia Turystyki

mgr Ł. Szczotka, dr A. Jeż-Pawlak

mgr D. Krzyżowska-Szuta

3.

19 IX
wtorek

Dzień Patrona Szkoły, ślubowanie uczniów klas pierwszych, podpisanie Kontraktu Uczniowskiego

mgr D. Krzyżowska-Szuta

wychowawcy klas pierwszych

4.

26 IX
wtorek

Dzień Sportu

nauczyciele wychowania fizycznego

5.

14 X
sobota

Dzień Edukacji Narodowej

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Marczak, mgr K. Staszczyszyn-Kozina

6.

11 XI
sobota

Odzyskanie Niepodległości Polski,   klasy pierwsze – udział w obchodach miejskich

mgr M. Głąb

wychowawcy klas pierwszych

7.

6 XII

Mikołajki” dla dzieci ze świetlic środowiskowych

mgr W. Marszałek

8.

21 XII
czwartek

Festiwal Nauki/Mam Talent/Music Talents

mgr M. Głąb

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Tomkiewicz, mgr B. Gałązka, mgr E. Czyż, dr A. Jeż-Pawlak

9.

22 XII
piątek

spotkania opłatkowe w klasach

wychowawcy

10.

 21.III
czwartek

Dzień Hotelarza i Turysty

mgr B. Sadłek

nauczyciele przedmiotów zawodowych

11.

27 III
środa

Festiwal Nauki/Dzień Amerykański

mgr M. Głąb

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr P. Dziewiński/mgr T. Friedrich

12.

 IV

Dni Otwarte Szkoły

Dzień Olimpijczyka

Mistrz Języka

mgr B. Chrobak-Juros

mgr A. Tomkiewicz

mgr E. Czyż/mgr B. Gałązka

mgr W. Marszałek

nauczyciele wychowania fizycznego

13.

26 IV
piątek

Pożegnanie klas maturalnych

 mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr J. Nowak, mgr M. Stadnicka,     mgr R. Dubrawski

14.

3 V
piątek

Święto 3 Maja

Udział w obchodach miejski

wychowawcy klas pierwszych 

15.

VI

Warsztaty w Pięknej Górze

mgr D. Górska

wychowawcy klas pierwszych

16.

IX-VI

Wizyta zagranicznych lektorów AIESEC

mgr M. Stadnicka

17.

21 VI
piątek

Zakończenie roku szkolnego

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr W. Marszałek

18.

02 IX
poniedziałek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025

 mgr D. Krzyżowska-Szuta 

mgr A. Tomkiewicz

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2023/2024

LP

KLASA

TERMIN

1.

klasa 3 at

2.01.- 26.01. 2024

2.

klasa 3bt, 3 et 12.02- 08.03.2024

3.

klasy 4bt, 4et 27.05.- 21.06.2024

4.

klasa 4at 24.06.-19.07.2024

KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

1.

31 VIII 2023 czwartek

Konferencja plenarna Zespołu

po konferencji spotkanie z wychowawcami

2.

1 IX 2023
piątek

Spotkania w komisjach przedmiotowych:

 języki obce 9.00,  przedmioty humanistyczne + nauczyciele WF 10.00, 

przedmioty zawodowe + przedmioty ścisłe 11.00

3.

12 IX 2023
wtorek

Konferencja RP Zespołu – zatwierdzanie planów, szkolenie dot. procedur ewakuacji

4.

 X  2023

Konferencja szkoleniowa nauczycieli

5.

02 I 2024
wtorek

Konferencja klasyfikacyjna TH

6.

16 I 2024
wtorek

Konferencja plenarna

7.

III 2024 

Konferencja szkoleniowa

8.

23 IV 2024 wtorek

Konferencja klasyfikacji rocznej klas maturalnych

9.

18 VI 2024 
wtorek

Konferencja klasyfikacji rocznej

10.

21 VI 2024
piątek

Konferencja plenarna

SPOTKANIA Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

1.

19 IX 2023 wtorek

Zebrania Rodziców kl. I TH godz. 16.30

Zebrania Rodziców kl. II, III, IV TH godz. 16.00

Zebrania Rodziców klas V TH godz. 16.00

2.

02 I 2024

wtorek

Zebrania Rodziców /po I semestrze/  godz. 16.30

3.

21 V 2024 wtorek

Zebrania Rodziców kl. I, II , III i IV TH godz. 16.00 

4.

07 XI 2023 wtorek

Konsultacje dla Rodziców   /1600  do 1700/

5.

09 IV 2024 wtorek

Przydział pomieszczeń pod opiekę ul.Filarowa 52

w roku szkolnym 2023/2024

NUMER SALI

0PIEKUN

KLASA

RODZAJ PRACOWNI

SPRZĘT

sala gimnast.

mgr Ł. Szczotka

WF

12

mgr P. Kozieł/             

 

IIbt

OK

13

mgr K. Staszczyszyn-Kozina

IIat

język angielski

telewizor

15

mgr P. Kozieł

IIbt

OK

telewizor

101

mgr J. Nowak

IVat

hotelarstwo 

projektor

102

mgr D. Górska

IIIbt

hotelarstwo

telewizor multimedialny

103

mgr S. Mamorska-Kozieł

Vctp

hotelarstwo

projektor

104

 mgr D. Dubrawska

IIet

turystyka

projektor

105

mgr U. Krywult-Malejko/

mgr M. Kowalewska

Iat

turystyka

tablica multimedialna

106

dr A. Jeż-Pawlak

Idt

przedmioty zaw.

tablica multimedialna

201

mgr A. Tomkiewicz

IIIat

język polski

tablica multimedialna

203

mgr B.  Worwa,

mgr R. Dubrawski

IVet

matematyka

projektor

204

mgr A. Dandys           

Vbtp

biologia

projektor

205

mgr M. Głąb/

mgr P. Dziewiński

Iet

historia/j. angielski

 projektor

206

mgr J. Pniok

IIIet

geografia

telewizor multimedialny

207

mgr P. Drzewicki/

mgr B. Gałązka

Ict

 język polski/j. angielski

  projektor

212

mgr E. Czyż

IIdt

język angielski

 Monitor multimedialny

214

inż. A. Mynarski

informatyczna

projektor

215

dr K. Tekiela

informatyczna

projektor

217

mgr M. Stadnicka/       

   mgr K. Staszczyszyn-Kozina

IVbt/IIat

j. hiszpański/

język angielski

Monitor multimedialny

218

mgr Ł. Szczotka

Vetp

animacja czasu wolnego

projektor

226

mgr  M. Godlewska-Ucińska

Vatp

język angielski

pracownia językowa

230

mgr T. Friedrich

Ibt

język angielski

pracownia językowa

Przydział pomieszczeń pod opiekę  ul. Asnyka 30

w roku szkolnym 2023/2024

NUMER SALI

0PIEKUN

KLASA

RODZAJ PRACOWNI

SPRZĘT

1.

mgr W. Marszałek

religia

projektor

2.

mgr P. Dziewiński/      mgr T. Friedrich      

I et/I bt

język angielski

projektor

3.

mgr A. Tomkiewicz

III at

geografia

projektor

4.

  mgr A. Hałas

sala chemiczna

tablica multimedialna

5.

mgr Ł. Szczotka                                                         

V etp

animacja czasu wolnego

projektor

6.

mgr  M. Stadnicka

IV btp

język hiszpański

projektor

7.

mgr B. Gałązka

I ct

język angielski

projektor

8.

mgr M. Godlewska-Ucińska

V atp

język angielski

projektor

9.

mgr A. Dendys

V btp

biologia