Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji, a po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym, co pomaga lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości serwisu internetowego (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.

Programy EU

Suma grantów z UE wykorzystana przez naszą szkołę: 
€ ‭‭2 580 781,21

Lp. PROGRAM TEMAT OKRES REALIZACJI KWOTA PRZYZNANEGO GRANTU OPIEKUNOWIE
33. Erasmus+ VET 2024-1-PL01-KA121-VET000201482 2024-2026 € 66 305 mgr Jarosław Pniok,
mgr inż. Arkadiusz Mynarski
32. Erasmus+ SE 2024-1-PL01-KA121-SCH-000204075 2024-2025 € 34 800

dr Aleksandra Jeż-Pawlak, mgr Barbara Gałązka, mgr Estera Czyż

31. Erasmus+  VET 2023-1-PL01-KA121-VET-000119051 2023-2025 € 59 804 mgr Jarosław Pniok, mgr inż. Arkadiusz Mynarski
30. Erasmus+ SE 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122524 z akredytacją 2020 2023-2024 € 21 024 dr Aleksandra Jeż-
Pawlak, mgr Barbara
Gałązka, mgr Estera
Czyż
29. Erasmus+ VET 2022-1-PL01-KA121-VET-000052208 z akredytacją 2020 2022-2024 € 63 844 mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker
28. Erasmus+ SE Projekt nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000052312 z akredytacją 2020 2022-2024 € 21 405 dr Aleksandra Jeż-
Pawlak, mgr Barbara
Gałązka, mgr Estera
Czyż
27. Erasmus+ 2022-2024 € 60 000 mgr Malwina Stadnicka, mgr Katarzyna Staszczyszyn-Kozina, mgr inż. Arkadiusz Mynarski
26. Erasmus+ SE

Projekt nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-000009806 z akredytacją 2020

2021-2022 € 13 750 dr Aleksandra Jeż-
Pawlak, mgr Barbara
Gałązka, mgr Estera
Czyż
25. Erasmus+ VET Wkład europejskich hoteli we wdrażanie umiejętności zawodowych w bielskim Hotelarzu 2020-2023 € 199 663 mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker
24. Erasmus+ VET Projekt nr: 2021-1-PL01-KA121-VET-000007510 z akredytacją 2020 2021-2023 € 99 898,00 mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker
23. Erasmus+ Innowacyjny nauczyciel w branży hotelarsko-turystycznej 2020 - 2022 € 33 605,00 dr A. Jeż-Pawlak, mgr B. Gałązka, mgr E. Czyż
22. Erasmus+ Nowe wymagania w turystyce i hotelarstwie kolejnym wyzwaniem dla Bielskiego Tuwima 2019-2021 € 199 437,00 mgr J. Pniok mgr R. Stoecker
21. Erasmus+ Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie. 2018/2020  € 197 001,00 mgr J. Pniok mgr R. Stoecker
20. Erasmus+ Z bielskim Tuwimem do Europy. 2017/2019  € 149 449,00 mgr J. Pniok mgr R. Stoecker
19. PO WER SE Nauczyciel też uczy się przez całe życie 2017/2018  €   12 117,00 dr A. Jeż-Pawlak,
mgr E. Czyż
mgr J. Nowak
18. PO WER VET Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie. 2016/2018  € 174 413,00 mgr J. Pniok mgr R. Stoecker
17. PO WER SE Czas na kadrę – rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły 2016/2018  €   38 670,00 dr A. Jeż-Pawlak,
mgr E. Czyż
16. Erasmus+ Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie. 2015/2017  € 173 574,00 mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker, dr A. Jeż-Pawlak
15. Erasmus+ Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie. 2014/2016  € 212 638,00 mgr J. Pniok mgr R. Stoecker
14. Leonardo da Vinci Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego. 2013/2015  132 035 €  mgr J. Pniok
mgr R. Stoecker
dr A. Jeż-Pawlak
13. Partnerski Leonardo da Vinci Wizyta przygotowawcza na Łotwie. 2012  1 532 €  mgr J. Pniok
mgr R. Stoecker
12. Leonardo da Vinci Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich. 2012/2014  149 874 €  mgr J. Pniok
mgr R. Stoecker
11. Leonardo da Vinci Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce. 2010/2012  € 154 096,00 mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker
10. Leonardo da Vinci Doskonalenie umiejętności uczniów w zawodzie technik hotelarstwa 2007/2009  € 142 576,00 mgr M. Rayss
mgr M.Godlewska- Ucińska
9. Socrates- Comenius Badanie relacji interpersonalnych w społecznościach szkolnych z uwzględnieniem kontekstu socjologicznego, kulturowego i regionalnego, w celu doskonalenia pracy dydaktyczno wychowawczej. 2005/2006   24 000,00 €   mgr P.Drzewicki
mgr R.Stoecker
8. Leonardo da Vinci Doskonalenie umiejętności i kompetencji w ramach przygotowania do zawodu hotelarz 2004/2005  € 111 440,00 mgr T.Wejster
mgr M.Godlew-ska Ucińska
7. Młodzież Sport, jako forma aktywizacji młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej kreującej harmonijny rozwój osobowości w Kirkless i Bielsku-Białej 2003/2004  €     2 598,00 mgr B. Gwiżdż- Urbaniec
mgr K.Raczek
mgr A.Karkoszka
6. Młodzież Wpływ sportu na życie i edukacje młodych ludzi w Kirkless (Wielka Brytania) i w Bielsku-Białej (Polska) 2003/2004  €     1 771,43 mgr B. Gwiżdż- Urbaniec
mgr K.Raczek
mgr A.Karkoszka
5. Socrates- Comenius Czy możliwa jest jedność? 2002/2003  środki własne  mgr B. Gwiżdż- Urbaniec
mgr K.Raczek
mgr Z.Martyniak
4. Socrates- Comenius Polsko-angielskie badanie zagadnień środowiska naturalnego regionów Podbeskidzia i Kirklees 2001/2002  €     8 111,00 mgr B. Gwiżdż- Urbaniec
mgr P.Drzewicki
mgr Z.Pejta
3. Socrates- Comenius Wizyta studyjna w Holandii I 2001  €     1 800,00 mgr M.Połącarz- Wolny
mgrR.Stoecker
2. Socrates- Comenius Wymiana dziedzictwa kulturowego 2000/2001  €   10 994,46 mgr P.Drzewicki
mgr R.Stoecker
1. Socrates- Comenius Promocja turystyki w rejonach Podbeskidzia i Kirklees 2000/2001  €     8 556,32 mgr B. Gwiżdż- Urbaniec, mgr P.Drzewicki