Przejdź do treści Przejdź do menu

Programy EU

Suma grantów z UE wykorzystana przez naszą szkołę: 
€ ‭‭1 940 288,21

Lp. PROGRAM TEMAT OKRES REALIZACJI KWOTA PRZYZNANEGO GRANTU OPIEKUNOWIE
23. Erasmus+ Innowacyjny nauczyciel w branży hotelarsko-turystycznej 2020 - 2022 € 33 605,00 dr A. Jeż-Pawlak, mgr B. Gałązka, mgr E. Czyż
22. Erasmus+ Nowe wymagania w turystyce i hotelarstwie kolejnym wyzwaniem dla Bielskiego Tuwima 2019-2021 € 199 437,00 mgr J. Pniok mgr R. Stoecker
21. Erasmus+ Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie. 2018/2020  € 197 001,00 mgr J. Pniok mgr R. Stoecker
20. Erasmus+ Z bielskim Tuwimem do Europy. 2017/2019  € 149 449,00 mgr J. Pniok mgr R. Stoecker
19. PO WER SE Nauczyciel też uczy się przez całe życie 2017/2018  €   12 117,00 dr A. Jeż-Pawlak,
mgr E. Czyż
mgr J. Nowak
18. PO WER VET Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie. 2016/2018  € 174 413,00 mgr J. Pniok mgr R. Stoecker
17. PO WER SE Czas na kadrę – rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły 2016/2018  €   38 670,00 dr A. Jeż-Pawlak,
mgr E. Czyż
16. Erasmus+ Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie. 2015/2017  € 173 574,00 mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker, dr A. Jeż-Pawlak
15. Erasmus+ Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie. 2014/2016  € 212 638,00 mgr J. Pniok mgr R. Stoecker
14. Leonardo da Vinci Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego. 2013/2015  132 035 €  mgr J. Pniok
mgr R. Stoecker
dr A. Jeż-Pawlak
13. Partnerski Leonardo da Vinci Wizyta przygotowawcza na Łotwie. 2012  1 532 €  mgr J. Pniok
mgr R. Stoecker
12. Leonardo da Vinci Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich. 2012/2014  149 874 €  mgr J. Pniok
mgr R. Stoecker
11. Leonardo da Vinci Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce. 2010/2012  € 154 096,00 mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker
10. Leonardo da Vinci Doskonalenie umiejętności uczniów w zawodzie technik hotelarstwa 2007/2009  € 142 576,00 mgr M. Rayss
mgr M.Godlewska- Ucińska
9. Socrates- Comenius Badanie relacji interpersonalnych w społecznościach szkolnych z uwzględnieniem kontekstu socjologicznego, kulturowego i regionalnego, w celu doskonalenia pracy dydaktyczno wychowawczej. 2005/2006   24 000,00 €   mgr P.Drzewicki
mgr R.Stoecker
8. Leonardo da Vinci Doskonalenie umiejętności i kompetencji w ramach przygotowania do zawodu hotelarz 2004/2005  € 111 440,00 mgr T.Wejster
mgr M.Godlew-ska Ucińska
7. Młodzież Sport, jako forma aktywizacji młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej kreującej harmonijny rozwój osobowości w Kirkless i Bielsku-Białej 2003/2004  €     2 598,00 mgr B. Gwiżdż- Urbaniec
mgr K.Raczek
mgr A.Karkoszka
6. Młodzież Wpływ sportu na życie i edukacje młodych ludzi w Kirkless (Wielka Brytania) i w Bielsku-Białej (Polska) 2003/2004  €     1 771,43 mgr B. Gwiżdż- Urbaniec
mgr K.Raczek
mgr A.Karkoszka
5. Socrates- Comenius Czy możliwa jest jedność? 2002/2003  środki własne  mgr B. Gwiżdż- Urbaniec
mgr K.Raczek
mgr Z.Martyniak
4. Socrates- Comenius Polsko-angielskie badanie zagadnień środowiska naturalnego regionów Podbeskidzia i Kirklees 2001/2002  €     8 111,00 mgr B. Gwiżdż- Urbaniec
mgr P.Drzewicki
mgr Z.Pejta
3. Socrates- Comenius Wizyta studyjna w Holandii I 2001  €     1 800,00 mgr M.Połącarz- Wolny
mgrR.Stoecker
2. Socrates- Comenius Wymiana dziedzictwa kulturowego 2000/2001  €   10 994,46 mgr P.Drzewicki
mgr R.Stoecker
1. Socrates- Comenius Promocja turystyki w rejonach Podbeskidzia i Kirklees 2000/2001  €     8 556,32 mgr B. Gwiżdż- Urbaniec, mgr P.Drzewicki