Przejdź do treści Przejdź do menu

Programy EU

Programy europejskie realizowane
w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima 
w roku szkolnym 2022/2023

1. „Wkład europejskich hoteli we wdrażanie umiejętności zawodowych w bielskim Hotelarzu

  • 21 uczniów: Anglia i Portugalia,

Projekt finansowany z programu Erasmus+ KA 116 (konkurs 2020).

Koordynatorzy: mgr Jarosław Pniok, mgr Ryszard Stoecker.

2. Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052208 w ramach akredytacji 2020 VET
  • 20 uczniów oraz 6 nauczycieli:  Austria, Hiszpania i Włochy,

Projekt finansowany z programu Erasmus+ KA 121 (konkurs 2022).  
Koordynatorzy: mgr Jarosław Pniok, mgr Ryszard Stoecker.

3. Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000009806 w ramach akredytacji nr 2020 SCH (projekt w trakcie realizacji)
  •  8 nauczycieli i 1 pracownik administracji: Włochy, Malta,

 Projekt finansowany z programu Erasmus+ KA 121 (konkurs 2021).
 Koordynatorzy: mgr Estera Czyż, dr Aleksandra Jeż-Pawlak, mgr Barbara Gałązka.

4. ,,Gra na styku kultur’’
  • 10 uczniów i 2 nauczycieli z ZS im. Juliana Tuwima oraz 10 uczniów i 2 nauczycieli
    z Klaipedos Turizmo Mokykla (Litwa),

Projekt Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (konkurs 2022), termin zaplanowanych działań: 26-30.09.2022 r.
Koordynatorzy: mgr Malwina Stadnicka, mgr Barbara Gałązka

5. ,,Gry mobilne narzędziem podnoszącym jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego”
  • 12 uczniów i 3 nauczycieli z ZS im. Juliana Tuwima oraz 12 uczniów i 3 nauczycieli z Al-Baytar.

Projekt finansowany z programu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe - Partnerstwa na małą skalę KA 210 (konkurs 2022).
Partner: szkoła Al-Baytar z Benalmadeny (Hiszpania).
Realizacja projektu od listopada 2022 r. do marca 2024 r.
Koordynatorzy: mgr Malwina Stadnicka, mgr Katarzyna Staszczyszyn-Kozina, mgr inż. Arkadiusz Mynarski


Planowane wyjazdy uczniów i nauczycieli na staże w ramach projektów mobilnościowych w roku szkolnym 2022/2023

(47 uczniów, 6 nauczycieli – staże oraz 9 nauczycieli – kursy i 1 pracownik administracji)

Propozycje wyjazdów w ramach projektu Erasmus+ 2020

- styczeń – luty 2023 –  13 uczniów wyjedzie do Bragi,
- styczeń – luty 2023 –  8 uczniów wyjedzie do Grantham.

Propozycje wyjazdów w ramach projektu Erasmus+ 2022:
- 6 nauczycieli do Rzymu (marzec 2023)
- 10 uczniów do Tarragony (czerwiec 2023),
- 10 uczniów do Fusch (czerwiec 2023).

Od września 2022 do czerwca 2023 planowane są następujące mobilności nauczycieli  w ramach programu Erasmus+ 2022:

-9 nauczycieli i 1 pracownik administracji do Hiszpanii

Suma grantów z UE wykorzystana przez naszą szkołę: 
€ ‭‭2 291 257,21

Lp. PROGRAM TEMAT OKRES REALIZACJI KWOTA PRZYZNANEGO GRANTU OPIEKUNOWIE
27. Erasmus+
2022-1-PL01-KA210-000082100
Gry mobilne narzędziem podnoszącym jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego.
2022-2024 € 60 000 mgr Malwina Stadnicka, mgr Katarzyna Staszczyszyn-Kozina, mgr inż. Arkadiusz Mynarski
26. Erasmus+ SE

Projekt nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-000009806 z akredytacją 2020

2021-2022 € 13 750 dr Aleksandra Jeż-
Pawlak, mgr Barbara
Gałązka, mgr Estera
Czyż
25. Erasmus+ VET Wkład europejskich hoteli we wdrażanie umiejętności zawodowych w bielskim Hotelarzu 2020-2023 € 199 663 mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker
24. Erasmus+ VET Projekt nr: 2021-1-PL01-KA121-VET-000007510 z akredytacją 2020 2021-2022 € 77 556 mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker
23. Erasmus+ Innowacyjny nauczyciel w branży hotelarsko-turystycznej 2020 - 2022 € 33 605,00 dr A. Jeż-Pawlak, mgr B. Gałązka, mgr E. Czyż
22. Erasmus+ Nowe wymagania w turystyce i hotelarstwie kolejnym wyzwaniem dla Bielskiego Tuwima 2019-2021 € 199 437,00 mgr J. Pniok mgr R. Stoecker
21. Erasmus+ Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie. 2018/2020  € 197 001,00 mgr J. Pniok mgr R. Stoecker
20. Erasmus+ Z bielskim Tuwimem do Europy. 2017/2019  € 149 449,00 mgr J. Pniok mgr R. Stoecker
19. PO WER SE Nauczyciel też uczy się przez całe życie 2017/2018  €   12 117,00 dr A. Jeż-Pawlak,
mgr E. Czyż
mgr J. Nowak
18. PO WER VET Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie. 2016/2018  € 174 413,00 mgr J. Pniok mgr R. Stoecker
17. PO WER SE Czas na kadrę – rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły 2016/2018  €   38 670,00 dr A. Jeż-Pawlak,
mgr E. Czyż
16. Erasmus+ Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie. 2015/2017  € 173 574,00 mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker, dr A. Jeż-Pawlak
15. Erasmus+ Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie. 2014/2016  € 212 638,00 mgr J. Pniok mgr R. Stoecker
14. Leonardo da Vinci Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego. 2013/2015  132 035 €  mgr J. Pniok
mgr R. Stoecker
dr A. Jeż-Pawlak
13. Partnerski Leonardo da Vinci Wizyta przygotowawcza na Łotwie. 2012  1 532 €  mgr J. Pniok
mgr R. Stoecker
12. Leonardo da Vinci Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich. 2012/2014  149 874 €  mgr J. Pniok
mgr R. Stoecker
11. Leonardo da Vinci Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce. 2010/2012  € 154 096,00 mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker
10. Leonardo da Vinci Doskonalenie umiejętności uczniów w zawodzie technik hotelarstwa 2007/2009  € 142 576,00 mgr M. Rayss
mgr M.Godlewska- Ucińska
9. Socrates- Comenius Badanie relacji interpersonalnych w społecznościach szkolnych z uwzględnieniem kontekstu socjologicznego, kulturowego i regionalnego, w celu doskonalenia pracy dydaktyczno wychowawczej. 2005/2006   24 000,00 €   mgr P.Drzewicki
mgr R.Stoecker
8. Leonardo da Vinci Doskonalenie umiejętności i kompetencji w ramach przygotowania do zawodu hotelarz 2004/2005  € 111 440,00 mgr T.Wejster
mgr M.Godlew-ska Ucińska
7. Młodzież Sport, jako forma aktywizacji młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej kreującej harmonijny rozwój osobowości w Kirkless i Bielsku-Białej 2003/2004  €     2 598,00 mgr B. Gwiżdż- Urbaniec
mgr K.Raczek
mgr A.Karkoszka
6. Młodzież Wpływ sportu na życie i edukacje młodych ludzi w Kirkless (Wielka Brytania) i w Bielsku-Białej (Polska) 2003/2004  €     1 771,43 mgr B. Gwiżdż- Urbaniec
mgr K.Raczek
mgr A.Karkoszka
5. Socrates- Comenius Czy możliwa jest jedność? 2002/2003  środki własne  mgr B. Gwiżdż- Urbaniec
mgr K.Raczek
mgr Z.Martyniak
4. Socrates- Comenius Polsko-angielskie badanie zagadnień środowiska naturalnego regionów Podbeskidzia i Kirklees 2001/2002  €     8 111,00 mgr B. Gwiżdż- Urbaniec
mgr P.Drzewicki
mgr Z.Pejta
3. Socrates- Comenius Wizyta studyjna w Holandii I 2001  €     1 800,00 mgr M.Połącarz- Wolny
mgrR.Stoecker
2. Socrates- Comenius Wymiana dziedzictwa kulturowego 2000/2001  €   10 994,46 mgr P.Drzewicki
mgr R.Stoecker
1. Socrates- Comenius Promocja turystyki w rejonach Podbeskidzia i Kirklees 2000/2001  €     8 556,32 mgr B. Gwiżdż- Urbaniec, mgr P.Drzewicki