Przejdź do treści Przejdź do menu

Erasmus+ 2021-2022

O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie Waszych szans na rynku pracy, wspieranie mobilności zawodowej, doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w oparciu o nowoczesne standardy branży hotelarskiej i turystycznej w Unii Europejskiej.

W ramach projektu możecie wyjechać na 5-tygodniowe praktyki zawodowe do Portugalii lub Austrii. Wszyscy Partnerzy gwarantują wysoką jakość kształcenia praktycznego, które będzie poświadczone certyfikatem EUROPASS-MOBILNOŚĆ oraz ujęte w systemie ECVET.

Z pewnością dodatkowym atutem praktyk zagranicznych jest:

  • możliwość poznania "z bliska" kultury odwiedzanego kraju,
  • budowanie własnego CV, w którym fakt odbycia praktyki za granicą jest wysoko ceniony,
  • zdobywanie wartościowych doświadczeń zawodowych.

Projekt o numerze:  2021-1-PL01-KA121-VET-000007510, jest w całości finansowany ze środków UE.  Jest on częścią Programu Erasmus+ KA 121 - sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe. To pierwszy projekt realizowany przez naszą szkołę w ramach otrzymanej akredytacji w ramach nowej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027.

W projekcie weźmie również udział 4. osobowa grupa nauczycieli wyjeżdżająca w sierpniu 2022 roku na staże zawodowe do hoteli w portugalskiej Bradze.

Ponownie w projekcie przewidziano 3. miesięczne staże realizowane przez czwórkę naszych absolwentek w portugalskiej Bradze w ramach działania Erasmus Pro.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci uczestnictwa w w/w projekcie !!!