Przejdź do treści Przejdź do menu

Strefa kandydata

Technik hotelarstwa

Absolwenci technikum hotelarskiego po ukończeniu 5-letniego technikum i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, otrzymują tytuł zawodowy technik hotelarstwa.

Absolwenci tego kierunku uzyskują w czasie nauki gruntowną i wszechstronną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie fachowej i kompleksowej obsługi gościa hotelowego na stanowiskach we wszystkich działach obiektu hotelarskiego (recepcja, służba pięter, gastronomia, usługi komplementarne).

Są przygotowani do pracy w sekretariatach i działach handlowych firm nie związanych bezpośrednio z hotelarstwem, jak również w organach administracji samorządowej oraz branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.

Szkoła zapewnia praktykę zawodową w najlepszych hotelach w regionie, w kraju i za granicą.

Technik hotelarstwa jest zawodem o charakterze usługowym, w związku z tym w całym cyklu nauczania zwraca się szczególną uwagę na kształcenie umiejętności dotyczących prawidłowego zachowania postawy, nawyków, sposobu reagowania na życzenia gościa hotelowego oraz właściwą obsługę, odwołując się stale do zasad etyki i kultury zawodowej

Przedmioty zawodowe wykładane w 5-letnim toku nauki:

 • organizacja pracy w recepcji
 • obsługa gościa w hotelu
 • organizacja usług w hotelu
 • podstawy hotelarstwa
 • podstawy działalności gospodarczej
 • etyka i kultura zawodowa
 • pracownia gastronomiczna
 • pracownia informatyczna
 • pracownia hotelarska
 • podstawy marketingu i zarządzania
 • język obcy zawodowy
 • zajęcia praktyczne w hotelu
 • praktyka zawodowa – 8 tygodni

Technik organizacji turystyki

Absolwenci technikum organizacji turystyki po ukończeniu 5-letniego technikum i zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, otrzymują tytuł zawodowy technika organizacji turystyki.

Absolwenci tego kierunku uzyskują w czasie nauki gruntowną i wszechstronną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie fachowej i kompleksowej obsługi klienta przedsiębiorstwa turystycznego.

Są przygotowani do świadczenie usług turystycznych, czyli czynności związanych z przygotowaniem różnych zleceń (życzeń) klienta, programowaniem imprez, kalkulowaniem zamawianych świadczeń, dbanie o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa poprzez profesjonalną obsługę turystów.

Miejscami pracy dla absolwentów są podmioty gospodarcze zajmujące się organizacją i obsługą turystyki: biura podróży, agencje turystyczne, ośrodki informacji turystycznej a także organy administracji samorządowej zajmujące się organizacją turystyki.

Zawód ma charakter usługowy i w procesie kształcenia zwraca się szczególną uwagę na kształtowanie zasad etyki i kultury zawodowej.

Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach turystycznych,  obiektach hotelarskich, parkach rozrywki.

Przedmioty zawodowe wykładane w 5-letnim toku nauki:

 • podstawy turystyki
 • organizacja imprez i usług turystycznych
 • geografia turystyczna
 • podstawy działalności gospodarczej
 • marketing i prawo w turystyce
 • animacja czasu wolnego
 • pracownia informacji turystycznej
 • pracownia informatyczna
 • pracownia turystyczna
 • język obcy zawodowy
 • zajęcia praktyczne
 • praktyka zawodowa – 8 tygodni