Biblioteka i MCI

BIBLIOTEKA I MCI

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 7.45 – 15.15
Wtorek 7.45 – 15.15
Środa 7.45 – 15.30
Czwartek 7.45 – 15.15
Piątek 7.45 – 15.00

 

Zbiory Biblioteka posiada ok. 15.000 woluminów W większości są to lektury szkolne oraz beletrystyka spoza kanonu lektur. Poza tym posiadamy całą gamę wydawnictw naukowych: encyklopedie z różnych dziedzin wiedzy, słowniki językowe i branżowe, kompendia tematyczne, informatory maturalne, albumy i przewodniki turystyczne itp. Biblioteka posiada szeroki zasób filmów DVD i kaset VHS (obrazy edukacyjne, krajoznawcze, adaptacje lektur) oraz dokumentów multimedialnych (encyklopedie, programy edukacyjne), które w doskonały sposób urozmaicają lekcje oraz podnoszą możliwości poznawcze uczniów. Szczególnie warta polecenia jest Filmoteka Szkolna. Bibliotekarze ukończyli specjalistyczne kursy z zakresu wykorzystania jej na lekcjach różnych przedmiotów. Posiadamy ok.30 tytułów czasopism. W większości są to wydawnictwa o tematyce gastronomiczno – hotelarskiej i turystyczno- krajoznawczej. Nie brakuje również czasopism metodycznych dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Zasoby biblioteki wzbogacane są również poprzez informacje tekstowe drukowane z Internetu, wycinki prasowe i projekty uczniowskie( w formie pisemnej i prezentacji multimedialnych), które gromadzone są w teczkach tematycznych w czytelni. Posiadamy także bogaty zbiór prac dyplomowych z zakresu turystyki i hotelarstwa. Lokal biblioteczny Lokal biblioteczny składa się z trzech pomieszczeń: Multimedialnego Centrum Informacyjnego, czytelni i wypożyczalni. Czytelnię stanowi pomieszczenie wyposażone w księgozbiór podręczny oraz nowoczesny regał z czasopismami.Staramy się, aby w czytelni panowała swobodna i przyjazna atmosfera. W Multimedialnym Centrum Informacyjnym znajdują się cztery stanowiska komputerowe z dostępem do sieci Internet, regał z podręcznikami oraz telewizor z DVD. Uczniowie korzystają zarówno z informacyjnych zasobów Internetu jak i multimedialnych programów edukacyjnych. W wypożyczalni uczniowie wybierają książki ze zbiorów branżowych, lektur oraz nowości.Pracę biblioteki usprawnia komputerowy program biblioteczny MOL Optivum.Książki posiadają specjalne kody kreskowe. W systemie dostępne są cztery katalogi: Tytułowy Rzeczowy (według UKD) Alfabetyczny Przedmiotowy. Dzięki programowi MOL opracowaliśmy słownik haseł przedmiotowych oraz kartotekę zagadnieniową. Oba te źródła informacji są przydatnym przewodnikiem podczas przeszukiwania księgozbioru. Na bieżąco jest prowadzona modyfikacja i aktualizacja danych.