Przejdź do treści Przejdź do menu

Grono i społeczność

mgr Klaudiusz Knyps - Dyrektor
 DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ mgr Klaudiusz Knyps

 

 

 

✅ nauczyciele

✅ sekretariat

✅ pedagog szkolny

mgr Beata Chrobak-Juros - Wicedyrektor

WICEDYREKTOR - mgr Beata Chrobak-Juros

 

dr Krzysztof Tekiela

WICEDYREKTOR - dr Krzysztof Tekiela

mgr Barbara Sadłek

Kierownik szkolenia praktycznego - 

mgr Barbara Sadłek

mgr Joanna Lizurej-Kupczak

PEDAGOG SZKOLNY - 

mgr Dorota Bartnicka

w zastępstwie za

mgr Joannę Lizurej-Kupczak

mgr Maria Głąb

Związki Zawodowe ZNP -

mgr Maria Głąb

mgr Magdalena Rayss

Związki Zawodowe SOLIDARNOŚĆ -

mgr Magdalena Rayss

mgr Malwina Stadnicka

Związki Zawodowe SOLIDARNOŚĆ '80 -

mgr Malwina Stadnicka

   
mgr Barbara Sadłek

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych i Ścisłych: 

mgr Barbara Sadłek

mgr Estera Czyż

Zespół Nauczycieli Języków Obcych: 

mgr Estera Czyż

mgr Maria Głąb

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych i Wychowania Fizycznego: 

mgr Maria Głąb

   

Pozostali nauczyciele  

LP. Zdjęcie Nazwisko i imię Nauczane przedmioty
1. mgr Bartnicka Dorota pedagog
2. mgr Berek Janusz pracownia informatyczna
3. mgr Wacław Bieniek mgr Bieniek Wacław informatyka, pracownia informatyczna
4. mgr Beata Chrobak-Juros (wicedyrektor) mgr Chrobak-Juros Beata język niemiecki, usługi hotelarskie
5. mgr Estera Czyż mgr Czyż Estera język angielski, język angielski zawodowy
6. mgr Mariusz Depczyński mgr Depczyński Mariusz WF
7. mgr Dębowska Marta psycholog
8. mgr Piotr Drzewicki mgr Drzewicki Piotr język polski, filozofia
9. mgr Danuta Dubrawska mgr Dubrawska Danuta pracownia turystyczna, obsługa klienta biura podróży, techniki pracy w hotelarstwie
10. mgr Dubrawski Rafał mgr Dubrawski Rafał WF
11. mgr Dziewiński Przemysław mgr Dziewiński Przemysław język angielski, język angielski zawodowy
12. mgr Friedrich Tomasz mgr Friedrich Tomasz język angielski, język angielski zawodowy
13. mgr Barbara Gałązka mgr Gałązka Barbara język angielski, język angielski zawodowy
14. mgr Maria Głąb mgr Głąb Maria historia, historia i społeczeństwo
15. mgr Godlewska-Ucińska Marzena język angielski, język angielski zawodowy
16. mgr Dorota Górska mgr Górska Dorota pracownia hotelarska, obsługa gościa w hotelu, techniki pracy w hotelarstwie
17. mgr Hałas Alicja mgr Hałas Alicja chemia
18. mgr Izabela Janik mgr Janik Izabela matematyka
19. dr Jeż-Pawlak Aleksandra geografia, marketing i prawo w turystyce, podstawy marketingu i zarządzania,  
20. mgr Kaproń Jacek język niemiecki
21. mgr Karkoszka Anna WF 
22. mgr Marcin Kliś mgr Kliś Marcin religia
23. mgr Klaudiusz Knyps mgr Knyps Klaudiusz język  polski
24. mgr Kowalewska Marta mgr Kowalewska Marta WF
25. mgr Patryk Kozieł mgr Kozieł Patryk pracownia gastronomiczna, techniki pracy w hotelarstwie
26. mgr Krawczyk Beata język niemiecki
27. mgr Krywult-Malejko Urszula pracownia turystyczna, organizacja imprez i usług turystycznych
28. mgr Dorota Krzyżowska-Szuta mgr Krzyżowska-Szuta Dorota biblioteka, etyka
29. mgr Joanna Lizurej-Kupczak mgr Lizurej-Kupczak Joanna pedagog
30. mgr Mamorska-Kozieł Sylwia mgr Mamorska-Kozieł Sylwia organizacja   pracy w recepcji, organizacja pracy służby pięter, pracownia hotelarska
31. mgr Aneta Marczak mgr Marczak Aneta język francuski, język włoski
32. mgr Wiesława Marszałek mgr Marszałek Wiesława religia, pedagog
33. dr Moklak Andrzej geografia turystyczna, organizacja imprez i usług turystycznych, geografia, pracownia informacji turystycznej
34. inż. Arkadiusz Mynarski mgr inż. Mynarski Arkadiusz pracownia informatyczna, pracownia informacji turystycznej
35. mgr Joanna Nowak mgr Nowak Joanna podstawy dietetyki, pracownia hotelarska, organizacja pracy służby pięter, techniki pracy w hotelarstwie
36. mgr Pełka Paweł historia
37. dr Małgorzata Pilch dr Pilch Małgorzata język polski
38. mgr Jarosław Pniok mgr Pniok Jarosław geografia, geografia turystyczna
39. mgr Podkański Łukasz EDB
40. mgr Agnieszka Pollak-Olszowska mgr Pollak-Olszowska Agnieszka biblioteka
41. mgr Raczek Katarzyna mgr Raczek Katarzyna język angielski, język angielski zawodowy
42. mgr Magdalena Rayss mgr Rayss Magdalena podstawy działalności gospodarczej, podstawy przedsiębiorczości, podstawy hotelarstwa, usługi hotelarskie
43. mgr Monika Rybarska mgr Rybarska Monika pracownia gastronomiczna
44. mgr Barbara Sadłek mgr Sadłek Barbara pracownia hotelarska, techniki pracy w hotelarstwie, obsługa gościa w hotelu
45. dr Jolanta Serwotka-Torbicka dr Serwotka-Torbicka Jolanta pracownia gastronomiczna, podstawy  żywienia człowieka, podstawy dietetyki
46. mgr Wacław Skoczylas mgr Skoczylas Wacław język angielski, język angielski zawodowy
47. mgr Malwina Stadnicka mgr Stadnicka Malwina język hiszpański
48. mgr Staszczyszyn-Kozina Katarzyna język angielski, język angielski zawodowy
49. mgr Łukasz Szczotka mgr Szczotka Łukasz WF, animacja czasu wolnego
50. dr Krzysztof Tekiela dr Tekiela Krzysztof pracownia informatyczna
51. mgr Anita Tomkiewicz mgr Tomkiewicz Anita język polski, geografia, komunikacja interpersonalna
52. mgr Jolanta Winiarska-Hankus mgr Winiarska-Hankus Jolanta promocja i sprzedaż usług hotelarskich
53. mgr Jolanta Wolentarska mgr Wolentarska Jolanta pracownia hotelarska, podstawy hotelarstwa, usługi hotelarskie, organizacja pracy służby pięter
54. mgr Barbara Worwa mgr Worwa Barbara matematyka

Sekretariat Zespołu Szkół

 

Sekretariat - Sylwia Arcaba-Pniok

telefon : (0-33) 496-81-64     (Poniedziałek - Piątek 730 - 1530)

Sekretariat mieści się w budynku przy ulicy Filarowej 52 (II piętro pokój )

Kierownik gospodarczy - Lucyna Eron   (Poniedziałek - Piątek 730 - 1530)

Kadry - Ewa Kowalczyk    (Poniedziałek - Piątek 730 - 1530)

Sprawy uczniowskie załatwiane są w godzinach 845 - 1400

telefon : (0-33) 496-81-64