Nazwa pliku: SZKOLNY_ZESTAW_PROGRAM__W_NAUCZANIA_2019-2020.pdf
Nazwa pliku: STATUT_ZESPO__U_SZK_____IM__JULIANA_TUWIMA_od_29_08_2019.pdf
Nazwa pliku: REGULAMIN_SZKO__Y_Tuwim_28_09_2019.pdf
Nazwa pliku: PRZYDZIA___POMIESZCZE___POD_OPIEK____2019-2020.pdf
Nazwa pliku: Proponowane_dni_wolne_od_zaj_____dydaktyczno_2019-2020.pdf

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2019-2020

Nazwa pliku: PROCEDURY__DZIA__A___INTERWENCYJNYCH.pdf

PROCEDURY DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I WYCHOWAWCZYCH DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ IM. J. TUWIMA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Nazwa pliku: KONCEPCJA_PRACY_SZKO__Y__2014-2019.pdf

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JULIANA TUWIMA w BIELSKU-BIAŁEJ na lata 2014 - 2019

Nazwa pliku: Podr__czniki_2019-2020_klasy_II__III__IV.pdf

Zestaw podręczników, które obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów Zespołu Szkół im.Juliana Tuwima w zawodach technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki.

Otwórz
Podobne pliki: #dla ucznia
Nazwa pliku: Podr__czniki_2019_po_gimnazjum.pdf

Zestaw podręczników, które obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów po gimnazjum w zawodach technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki.

Otwórz
Podobne pliki: #dla ucznia
Nazwa pliku: Podr__czniki_2019__po_szkole_podstawowej.pdf

Zestaw podręczników, które obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów po szkole podstawowej w zawodach technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki.

Otwórz
Podobne pliki: #dla ucznia
Nazwa pliku: dziennik_praktyk_hotelarz.pdf

Dziennik praktyk do druku dla techników hotelarstwa

Nazwa pliku: Regulamin SU.pdf
Otwórz
Podobne pliki: #regulaminy