Zasady rekrutacji

UWAGA! - zmiany terminów postępowania rekrutacyjnego w związku z COVID-19

✅ Zasady rekrutacji po ukończeniu szkoły podstawowej

Zasady rekrutacji do Policealnej Szkoły Zawodowej

Uzupełnienie - rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020-2021

Adres e-mail na który kandydaci będą mogli przesyłać do szkoły pierwszego wyboru pocztą elektroniczną wydrukowane i podpisane wnioski w postaci skanu /zdjęcia, o ile wybiorą tę metodę:

sekretariat@tuwim.edu.pl

Wnioski można też składać w systemie naborowym za pomocą Profilu zaufanego lub osobiście w szkole w wersji papierowej.