Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji, a po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym, co pomaga lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości serwisu internetowego (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja 2023-2024

✅ Zasady rekrutacji po ukończeniu szkoły podstawowej

Zasady rekrutacji do Policealnej Szkoły Zawodowej

Szkoła objęta jest elektronicznym systemem rekrutacji. Proces rekrutacji odbywa się przez serwis:
https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/

 Adres mailowy, na który mogą Państwo wysłać w naborze skany wniosku i załączników (w przypadku, gdy nie ma możliwości złożenia wniosku osobiście lub podpisanego Profilem zaufanym):

sekretariat@tuwim.edu.pl

Terminy rekrutacji ustalone przez  Ministra Edukacji i Nauki oraz Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2024/2025

Terminy rekrutacji:

✅ od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 - termin składania podania wydrukowanego z systemu

✅ od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00 - termin dostarczania do naszej szkoły świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub potwierdzonych kopii tych dokumentów (kopie oznaczone nr 1) oraz złożenie nowego wniosku w przypadku zmiany wyboru szkół

✅ 12 lipca 2024 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do naszego Zespołu Szkół z podziałem na oddziały

✅ od 12 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r. do godz. 15:00 - termin potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

✅ 19 lipca 2024 r. godz. 14:00 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych i listy uczniów nieprzyjętych do szkoły

UWAGA!

W systemie rekrutacyjnym można wybrać maksymalnie 3 szkoły średnie i w ramach tego wyboru dowolną ilość oddziałów (klas) oraz ustawiać preferencje wyboru w dowolny sposób. O preferencji wyboru decyduje kolejność na liście oddziałów.

Procedura zakładania konta w systemie rekrutacyjnym wraz z instrukcją uzupełnienia danych kandydata po kliknięciu w poniższe zdjęcie: