Przejdź do treści Przejdź do menu

Zasady rekrutacji

Rekrutacja 2023-2024

✅ Zasady rekrutacji po ukończeniu szkoły podstawowej

Zasady rekrutacji do Policealnej Szkoły Zawodowej

Szkoła objęta jest elektronicznym systemem rekrutacji. Proces rekrutacji odbywa się przez serwis:
https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/

 Adres mailowy, na który mogą Państwo wysłać w naborze skany wniosku i załączników (w przypadku, gdy nie ma możliwości złożenia wniosku osobiście lub podpisanego Profilem zaufanym):

sekretariat@tuwim.edu.pl

Terminy rekrutacji ustalone przez  Ministra Edukacji i Nauki oraz Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2023/2024

Terminy rekrutacji:

✅ od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 - termin składania podania wydrukowanego z systemu

✅   od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00 - termin dostarczania do naszej szkoły świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub potwierdzonych kopii tych dokumentów (kopie oznaczone nr 1) oraz złożenie nowego wniosku w przypadku zmiany wyboru szkół

✅ 18 lipca 2023 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do naszego Zespołu Szkół z podziałem na oddziały

✅ od 18 lipca 2023 r. do 25 lipca 2023 r. do godz. 15:00 - termin potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

✅ 26 lipca 2023 r. godz. 14:00 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych i listy uczniów nieprzyjętych do szkoły

UWAGA!

W systemie rekrutacyjnym można wybrać maksymalnie 3 szkoły średnie i w ramach tego wyboru dowolną ilość oddziałów (klas) oraz ustawiać preferencje wyboru w dowolny sposób. O preferencji wyboru decyduje kolejność na liście oddziałów.

Procedura zakładania konta w systemie rekrutacyjnym wraz z instrukcją uzupełnienia danych kandydata po kliknięciu w poniższe zdjęcie: