Przejdź do treści Przejdź do menu

Zasady rekrutacji

✅ Zasady rekrutacji po ukończeniu szkoły podstawowej

Zasady rekrutacji do Policealnej Szkoły Zawodowej

Szkoła objęta jest elektronicznym systemem rekrutacji. Proces rekrutacji odbywa się przez serwis:
https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/

 Adres mailowy, na który mogą Państwo wysłać w naborze skany wniosku i załączników (w przypadku, gdy nie ma możliwości złożenia wniosku osobiście lub podpisanego Profilem zaufanym):

sekretariat@tuwim.edu.pl

Terminy rekrutacji ustalone przez  Ministra Edukacji i Nauki oraz Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2022/2023

  • od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 - termin składania podania wydrukowanego z systemu
  • od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15:00 - termin dostarczania do naszej szkoły świadectw ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty lub potwierdzonych kopii tych dokumentów (kopia oznaczona nr 1) oraz złożenie nowego wniosku w przypadku zmiany wyboru szkół
  • 20 lipca 2022 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do naszego LO z podziałem na oddziały
  • od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15:00 - termin potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • 29 lipca 2022 r. do godz. 14:00 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych i listy uczniów nieprzyjętych do szkoły

UWAGA!

W systemie rekrutacyjnym można wybrać maksymalnie 3 szkoły średnie i w ramach tego wyboru dowolną ilość oddziałów (klas) oraz ustawiać preferencje wyboru w dowolny sposób. O preferencji wyboru decyduje kolejność na liście oddziałów.

Procedura zakładania konta w systemie rekrutacyjnym wraz z instrukcją uzupełnienia danych kandydata po kliknięciu w poniższe zdjęcie: