Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji, a po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym, co pomaga lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości serwisu internetowego (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.

Erasmus+ SE 2020-2022

O projekcie

Projekt Erasmus+ sektor Edukacja Szkolna

„Innowacyjny nauczyciel w branży turystyczno-hotelarskiej”


Dofinansowanie projektu wynosi:  33.605,00 EUR
Czas trwania projektu: 1.09.2020 – 31.08.2022 (24 miesięce)


Uczestnikami projektu jest 12 nauczycieli różnych przedmiotów oraz 1 pracownik administracji, którzy będą mogli wyjechać na kursy językowe na różnych poziomach i kursy metodyczne do trzech różnych krajów.

Siedem osób wyjedzie na Maltę na kursy językowe i metodyczne. Cztery osoby wyjadą do Wielkiej Brytanii (3 nauczycieli i 1 pracownik administracji). Dwie osoby na kurs językowo-kulturowy wyjadą do Hiszpanii.

Celami projektu  są:

  • Podniesienie kompetencji językowych pracowników szkoły wynikających z permanentnie rozszerzanej międzynarodowej współpracy szkoły związanej z realizacją programów mobilnościowych dla uczniów oraz współpracy partnerskiej z innymi zagranicznymi placówkami (coroczne wyjazdy uczniów na staże zagraniczne do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii i Austrii; cykliczna współorganizacja 2-tygodniowego pobytu w szkole praktykantów z wychowania fizycznego z Huddersfield New College i Grantham College i 3-tygodniowego pobytu wolontariuszy AIESEC; wypełnianie licznych dokumentów wymaganych we współpracy z Agencją EUROPE 3000 i z firmą STAGEMAN Polska, która jest liderem animacji czasu wolnego; stały kontakt z zagranicznymi partnerami szkoły).
  • Wprowadzenie innowacyjnych metod kształcenia języków obcych sprzyjających komunikacji.
  • Kształtowanie u uczniów niezbędnych kompetencji interpersonalnych, interkulturalnych i społecznych, takich jak otwartość, wielokulturowość, ciekawość, zrozumienie, kreatywność, erudycja, które powinny charakteryzować przyszłego pracownika branży hotelarsko-turystycznej. Ponadto, pobudzanie w nich i kształtowanie innowacyjności, kreatywności, inicjatywy i przedsiębiorczości.
  • Zaktualizowanie metodyki nauczania w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu języków obcych i przedmiotów zawodowych, jako niezbędnych narzędzi do poszerzania wiedzy wśród współczesnej młodzieży oraz ułatwiających znalezienie pracy w dobie cyfrowej.
  • Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i nabycie przez nich praktycznej wiedzy związanej z nauczanym przedmiotem i dostosowanej do aktualnych wymogów na rynku hotelarsko-turystycznym, a w rezultacie dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do potrzeb nowoczesnej gospodarki regionu, kraju, Europy.
  • Wymiana doświadczeń i obserwacja dobrych praktyk w krajach z wysoko rozwiniętą branżą hotelarsko-turystyczną, które posiadają duże doświadczenie i dobrze przygotowany personel do wykonywania pracy w tych zawodach, a docelowo nawiązanie stałej współpracy międzynarodowej.

Zmiana organizacji przyjmującej

Do końca września 2021r. trwały rozmowy Tellus Education Group, która miała zorganizować kursy językowe i metodyczny dla 4 uczestników, w nadziei, że uda się zorganizować zaplanowane kursy w Portsmouth. Po otrzymaniu informacji, że ze względu na brak kursantów spowodowany Brexitem, a pogłębiony przez pandemię, odział Tellus Education Group w Portsmouth zawiesza działalność, zespół zarządzający projektem podjął decyzję o zmianie kraju docelowego i organizacji przyjmującej dla 3 nauczycieli i 1 pracownika administracji mających jechać na kursy językowe i kurs metodyczny do Wielkiej Brytanii z Tellus Education Group na ETI na Malcie. O zmianie partnera i kraju docelowego w październiku 2021 r. został powiadomiony drogą mailową opiekun projektu. W lutym 2022 r. wyżej wspomniani uczestnicy wyjechali na kursy języka angielskiego i metodyczny do St Julian’s na Malcie.