Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji, a po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym, co pomaga lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości serwisu internetowego (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.

Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJI
Program: Erasmus +
Edukacja Szkolna
Akcja KA1 Mobilność edukacyjna

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa    zasady    rekrutacji  uczestników    oraz    zasady uczestnictwa
  w  planowanym projekcie w konkursie wniosków 2020.  
 2. Projekt zostanie przygotowany  w  celu umożliwienia  kadrze Zespołu  Szkół im. Juliana Tuwima
  w Bielsku-Białej doskonalenia  kompetencji   językowych i zawodowych poprzez uczestnictwo
  w kursach i szkoleniach językowych i metodycznych oraz ‘job shadowing’, czyli obserwacji pracy nauczyciela za granicą. Udział w projekcie umożliwi uczestnikom podniesienie kompetencji językowych i zawodowych, co przyczyni się do podwyższenia jakości pracy szkoły i  zwiększy motywację   do samodoskonalenia  
 3. Udział w projekcie ma na celu:
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu,
 • odbycie zagranicznego kursu językowego lub metodycznego,
 • poznanie pracy na stanowisku nauczyciela poprzez obserwację.
 1. Głównymi rezultatami projektu  będą  rozwój zawodowy  i osobisty uczestników  projektu oraz dzielenie się doświadczeniem z innymi pracownikami  szkoły.
 2. Organizację procesu  rekrutacji  przeprowadzą  koordynatorzy  projektu pod nadzorem Dyrektora szkoły.
 3. W skład komisji rekrutacyjnej będą wchodzić następujące osoby:
 • Przewodniczący komisji: Dyrektor Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima – mgr Klaudiusz Knyps
 • Członkowie komisji – koordynatorzy projektu: mgr Barbara Gałązka, mgr Estera Czyż i dr Aleksandra Jeż-Pawlak
 1. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w terminie od 12.11.2019 do 20.12.2019.
 2. W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w projekcie kobiet
  i mężczyzn, pracowników Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima, którzy kwalifikują się do udziału
  w projekcie.

§2 Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima
  w Bielsku-Białej, którzy:
 • mają motywację do podnoszenia kwalifikacji,
 • są zaangażowani w pracę  na  rzecz  szkoły  oraz realizację  projektów  szkolnych,  współpracę  szkoły
  z instytucjami zewnętrznymi, organizację dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów,
 • chcą wdrażać w pracy nabyte w czasie szkolenia umiejętności,
 • deklarują aktywne włączanie się w upowszechnianie efektów szkolenia.
 1. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy przesłać komisji rekrutacyjnej wypełniony list motywacyjny poprzez dziennik elektroniczny szkoły.

Termin składania zgłoszeń upływa: 6.12.2019 roku.

§3 Szczegółowa procedura rekrutacji

Lp.

Działania

Termin

1.       

Poinformowanie pracowników Zespołu Szkół
im. Juliana Tuwima na spotkaniu Rady Pedagogicznej.

24 wrzesień 2019

2.       

Napisanie przez potencjalnych uczestników listu motywacyjnego według wytycznych  przesłanych przez e-dziennik, który jest koniecznym warunkiem do brania udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

12 listopad – 6 grudzień 2019

4.       

Analiza i ocena przesłanych listów motywacyjnych przez komisję rekrutacyjną oraz wybór osób, które w największym stopniu spełniają poniższe kryteria. Zastosowanie następującej punktacji do oceny otrzymanych listów motywacyjnych:

1. Uzasadnienie wyboru danego kursu – 0 – 6  punktów.

2. Wybór kursu, który jest kontynuacją szkolenia z poprzedniego projektu – 0 – 3  punktów.

3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej – 0 – 6 punktów.

Grudzień 2019

5.       

Stworzenie listy potencjalnych uczestników szkolenia zagranicznego. 

Grudzień 2019

6.       

Stworzenie listy rezerwowej kandydatów, którzy będą kwalifikowani w przypadku rezygnacji

osób z listy głównej uczestników projektu.

Styczeń 2020

7.       

Poinformowanie kandydatów o wynikach naboru.

Styczeń 2020

 §4 Postanowienia końcowe

Ostateczne warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone po uzyskaniu przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima informacji o akceptacji składanego wniosku oraz będą zawarte w umowie uczestnika projektu.