Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji, a po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym, co pomaga lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości serwisu internetowego (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.

Leonardo da Vinci 2013-2015

Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015. W ramach projektu możecie wyjechać na 5-tygodniowe praktyki zawodowe.Partnerzy zobowiązali się do przyjęcia i opieki nad kilkuosobowymi grupami uczestników w poszczególnych miesiącach trwania projektu. Planujemy wysłanie 42 stażystów - 2 x 8 osób do partnera w Wielkiej Brytani, 10 osób do Włoch i 2 x 8 osób do Hiszpanii.Sprawdzeni Partnerzy gwarantują wysoką jakość kształcenia praktycznego, które będzie poświadczone certyfikatem EUROPASS-MOBILNOŚĆ.

Celem projektu jest zwiększenie Waszych szans na rynku pracy, wspieranie mobilności zawodowej, doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w oparciu o nowoczesne standardy branży hotelarskiej i turystycznej w Unii Europejskiej.

Z pewnością dodatkowym atutem praktyk zagranicznych jest:

  • możliwość poznania kultury odwiedzanego kraju,
  • budowanie własnego CV, w którym fakt odbycia praktyki za granicą jest wysoko ceniony,
  • zdobywanie wartościowych doświadczeń zawodowych.

Projekt pt. "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego." jest w całości finansowany ze środków UE.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci uczestnictwa w w/w projekcie !!!