Przejdź do treści Przejdź do menu

Leonardo da Vinci 13-15

Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015. W ramach projektu możecie wyjechać na 5-tygodniowe praktyki zawodowe.Partnerzy zobowiązali się do przyjęcia i opieki nad kilkuosobowymi grupami uczestników w poszczególnych miesiącach trwania projektu. Planujemy wysłanie 42 stażystów - 2 x 8 osób do partnera w Wielkiej Brytani, 10 osób do Włoch i 2 x 8 osób do Hiszpanii.Sprawdzeni Partnerzy gwarantują wysoką jakość kształcenia praktycznego, które będzie poświadczone certyfikatem EUROPASS-MOBILNOŚĆ.

Celem projektu jest zwiększenie Waszych szans na rynku pracy, wspieranie mobilności zawodowej, doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w oparciu o nowoczesne standardy branży hotelarskiej i turystycznej w Unii Europejskiej.

Z pewnością dodatkowym atutem praktyk zagranicznych jest:

  • możliwość poznania kultury odwiedzanego kraju,
  • budowanie własnego CV, w którym fakt odbycia praktyki za granicą jest wysoko ceniony,
  • zdobywanie wartościowych doświadczeń zawodowych.

Projekt pt. "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego." jest w całości finansowany ze środków UE.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci uczestnictwa w w/w projekcie !!!