Przejdź do treści Przejdź do menu

Erasmus+ 2014-2016

Celem projektu jest zwiększenie Waszych szans na rynku pracy, wspieranie mobilności zawodowej, doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w oparciu o nowoczesne standardy branży hotelarskiej i turystycznej w Unii Europejskiej.

W ramach projektu możecie wyjechać na 5-tygodniowe praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii lub Austrii. Sprawdzeni Partnerzy gwarantują wysoką jakość kształcenia praktycznego, które będzie poświadczone certyfikatem EUROPASS-MOBILNOŚĆ.

Z pewnością dodatkowym atutem praktyk zagranicznych jest:

  • możliwość poznania "z bliska" kultury odwiedzanego kraju,
  • budowanie własnego CV, w którym fakt odbycia praktyki za granicą jest wysoko ceniony,
  • zdobywanie wartościowych doświadczeń zawodowych.

Projekt pt. "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie" jest w całości finansowany ze środków UE.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci uczestnictwa w w/w projekcie !!!