Rekrutacja

Rekrutacja uczestników programu zostanie dokonana niezależnie do każdej z 7 grup wyjazdowych. Uczeń wyjeżdżający na praktykę zagraniczną musi mieć ukończone 18. lat. Na staże zagraniczne wysyłani będą uczniowie najlepsi wyłonieni na podstawie następujących, punktowanych kryteriów:

a) wyniki w nauce - średnia ocen za ostatni ukończony semestr:

 • 3,00 do 3,49 – 1 punkt,
 • 3,50 do 3,99 – 2 pkt,
 • 4,00 do 4,49 – 3 pkt,
 • 4,50 do 4,74 – 4 pkt,
 • 4,75 do 4,99 – 5 pkt,
 • 5,00 i powyżej – 6 pkt,

b) ocena z języka obcego (angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego)

 • dopuszczający – 1 punkt,
 • dostateczny – 2 pkt,
 • dobry – 3 pkt,
 • bardzo dobry – 4 pkt,
 • celujący – 5 pkt,

c) ocena z zachowania

 • poprawne – 1 punkt,
 • dobre – 2 pkt,
 • bardzo dobre – 3 pkt,
 • wzorowe – 4 pkt.

Maksymalna ilość to 15 pkt. Brak punktów, z któregoś z wymienionych kryteriów, eliminuje kandydata z konkursu. Przy równej ilości punktów decyduje wyższa średnia ocen. System ten pozwala również stworzyć listę rezerwową. Wypracowany system punktowy pozwoli na obiektywny wybór najlepszych uczestników. W skład komisji rekrutacyjnej wejdą: Dyrektor Szkoły - Klaudiusz Knyps oraz koordynatorzy projektu: Ryszard Stoecker i Jarosław Pniok.

Aby zostać uczestnikiem programu należy wypełnić ANKIETĘ REKRUTACYJNĄ.

ZAPRASZAMY !!!