Przejdź do treści Przejdź do menu

Nowy Projekt Partnerski Erasmus+

Miło nam poinformować, że uzyskaliśmy pozytywną opinię i środki na kolejny projekt z programu Erasmus+.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczestników oraz budowanie partnerstwa poprzez:
- umiejętność zastosowania nowoczesnego narzędzia cyfrowego;
- rozwinięcie umiejętności językowych o słownictwo i wyrażenia IT;
- zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego;
- wymiana dobrych praktyk;
- rozbudzenie postaw tolerancji i empatii dla odmienności kulturowej;
- poszerzenie wiadomości dot. geografii, turystyki i kultury krajów partnerskich.
W projekcie weźmie udział trzech nauczycieli i piętnastu uczniów z Naszej szkoły oraz trzech nauczycieli i piętnastu uczniów ze szkoły partnerskiej z Hiszpanii. Projekt będzie realizowany od października 2022 roku do marca 2024 roku.
Projekt pt. "Gry mobilne narzędziem podnoszącym jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego'' jest w całości realizowany ze środków UE. Jest on częścią Programu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe - Partnerstwa na małą skalę.