Przejdź do treści Przejdź do menu

Olimpiada Umiejętności Hotelarskich

13 grudnia 2022 roku w Bielskim Centrum Edukacji został przeprowadzony etap okręgowy pierwszej edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich pod hasłem: Umiejętności kluczem do przyszłości w hotelarstwie. Głównym organizatorem wydarzenia jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych do zmagań okręgowych zostało zakwalifikowanych 28 uczniów z 14 szkół województw: śląskiego i opolskiego. Olimpiada była organizowana jednocześnie w 10 okręgach w całej Polsce. Uczestnicy rozwiązywali zadania teoretyczne oraz praktyczne w języku angielskim.

Uczennica naszej szkoły Kinga Halama z bardzo dobrym wynikiem zajęła drugie miejsce. Lista finalistów zostanie opublikowana w styczniu przyszłego roku. Etap centralny przewidziany jest na marzec 2023 w SGH w Warszawie.