Czasopismo "Zoom"

Filar konkursu – czasopismo „Zoom in on America” 

Konkurs bazuje na wiadomościach zawartych w miesięczniku „Zoom in on America” – periodyku redagowanym przez Konsulat USA w Krakowie. Czasopismo to stanowi prawdziwą kopalnię wiedzy o Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza o ich kulturze, geografii i historii. Na kilku stronach każdego numeru znajdziemy sporą dawkę informacji, dużo zdjęć oraz ćwiczenia dla chętnych – wszystko oczywiście po angielsku. Każdy numer omawia inny temat.

 Pobieranie numerów konkursowych i prenumerata „Zooma” (opcja):

Chociaż miesięcznik wychodzi drukiem, polecamy jego bezpłatną wersję elektroniczną i jednocześnie zachęcamy do opcjonalnej, darmowej prenumeraty elektronicznej wersji czasopisma w Internecie. Bieżący numer oraz numery archiwalne są dostępne na stronie Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Aby wziąć udział w konkursie należy przeczytać wszystkie numery czasopisma z roku 2018 poza pierwszym numerem oraz pierwszy numer „Zooma” z 2019 roku.

Aby pobrać niezbędne numery czasopisma można „kliknąć” link bezpośredni do materiałów na stronie Konsulatu: 

✅ https://pl.usembassy.gov/pl/edukacja/zoom-in-on-america/

lub:

✅ http://www.usinfo.pl/zoom/past.html

Zainteresowanych prenumeratą miesięcznika prosimy o wysłanie wiadomości na adres: zoom@usinfo.pl z własnego konta e-mail. Najlepiej będzie, jeśli każdy z uczniów zaprenumeruje czasopismo we własnym zakresie.