Regulamin rekrutacji

Rekrutacja uczestników projektu zostanie dokonana niezależnie do każdej z 6 grup wyjazdowych (nauczyciele rekrutowani będą na podstawie wypełnionego kwestionariusza). Uczeń wyjeżdżający na praktykę zagraniczną musi mieć ukończone 18. lat najpóźniej w dniu wyjazdu.Każdy uczeń może wziąć udział w projekcie tylko jeden raz.Na staże zagraniczne wysyłani będą uczniowie najlepsi wyłonieni na podstawie następujących, punktowanych kryteriów:

 a) wyniki w nauce - średnia ocen za ostatni ukończony semestr:

3,00 do 3,49  1 punkt 
3,50 do 3,99 2 punkty
4,00 do 4,49 3 punkty 
4,50 do 4,74 4 punkty
4,75 do 4,99 5 punktów
5,00 i powyżej 6 punktów

 b) ocena z języka obcego (angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego)

dopuszczający 1 punkt 
dostateczny 2 punkty
dobry 3 punkty 
bardzo dobry 4 punkty
celujący 5 punktów

c) ocena z zachowania 

poprawne 1 punkt 
dobre 2 punkty
bardzo dobre 3 punkty 
wzorowe 4 punkty

 d) udział w olimpiadach i konkursach pozaszkolnych

laureat olimpiady szczebla centralnego 10 punktów 
laureat olimpiady oraz konkursu przedmiotowego na szczeblu regionalnym 5 punktów
laureat konkursu przedmiotowego na szczeblu miejskim 3 punkty 

Maksymalna ilość to 25 pkt. Brak punktów, w pierwszych trzech kategoriach, eliminuje kandydata z konkursu. Przy równej ilości punktów decyduje wyższa średnia ocen. W procesie rekrutacji utworzona zostanie lista główna i lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. W skład komisji rekrutacyjnej wejdą: Dyrektor Szkoły - Klaudiusz Knyps oraz koordynatorzy projektu: Ryszard Stoecker i Jarosław Pniok. Aby zostać uczestnikiem projektu należy wypełnić ANKIETĘ REKRUTACYJNĄ. Do 7 dni od ogłoszenia list osób zakwalifikowanych do projektu, możliwe jest odwołanie od wyników, w przypadku zaistnienia nowych okoliczności nie uwzględnionych w procesie rekrutacji.

ZAPRASZAMY !!!