Przejdź do treści Przejdź do menu

Rekrutacja

 

Rekrutacja uczestników programu zostanie dokonana niezależnie do każdej z 7 grup wyjazdowych. Uczeń wyjeżdżający na praktykę zagraniczną musi mieć ukończone 18. lat. Na staże zagraniczne wysyłani będą uczniowie najlepsi wyłonieni na podstawie następujących, punktowanych kryteriów:

 

a) wyniki w nauce - średnia ocen za ostatni ukończony semestr:


• 3,00 do 3,49 – 1 punkt,
• 3,50 do 3,99 – 2 pkt,
• 4,00 do 4,49 – 3 pkt,
• 4,50 do 4,74 – 4 pkt,
• 4,75 do 4,99 – 5 pkt,
• 5,00 i powyżej – 6 pkt,


b) ocena z języka obcego (angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego)


• dopuszczający – 1 punkt,
• dostateczny – 2 pkt,
• dobry – 3 pkt,
• bardzo dobry – 4 pkt,
• celujący – 5 pkt,


c) ocena z zachowania


• poprawne – 1 punkt,
• dobre – 2 pkt,
• bardzo dobre – 3 pkt,
• wzorowe – 4 pkt,


d) udział w olimpiadach i konkursach pozaszkolnych


• laureat olimpiady szczebla centralnego - 10 pkt,
• laureat olimpiady oraz konkursu przedmiotowego na szczeblu regionalnym - 5 pkt,
• laureat konkursu przedmiotowego na szczeblu miejskim - 3 pkt.


Maksymalna ilość to 25 pkt. Brak punktów, w pierwszych trzech kryteriach, eliminuje kandydata z konkursu. Przy równej ilości punktów decyduje wyższa średnia ocen. System ten pozwala również stworzyć listę rezerwową. Wypracowany system punktowy pozwoli na obiektywny wybór najlepszych uczestników. W skład komisji rekrutacyjnej wejdą: Dyrektor Szkoły - Klaudiusz Knyps oraz koordynatorzy projektu: Ryszard Stoecker i Jarosław Pniok.

Aby zostać uczestnikiem programu należy wypełnić ANKIETĘ REKRUTACYJNĄ. ZAPRASZAMY !!!