Udział w projektach

Procedury postępowania klasyfikacyjnego uczniów odbywających praktykę zagraniczną

 1. Początek roku szkolnego – informacja o możliwości odbycia zagranicznej praktyki dla uczniów obu kierunków  i kryteriach naboru tj.
  • Zachowanie min. dobre
  • brak ocen ndst. na semestr
  • opinia wychowawcy
  • stopień posługiwania się wymaganym językiem obcym min. w stopniu dobrym
 1. Po feriach zimowych ( II semestr):
  • przyjmowanie zgłoszeń
  • wypełnienie karty rekrutacyjnej + opinia wychowawcy
  • rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym (kryteria podane we wrześniu)
 2. Początek marca - spotkanie wszystkich nauczycieli uczących uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu celem przekazania następujących informacji:
  • prowadzenie dla w/w uczniów indywidualnego trybu realizowania planowanych form  i oceniania
  • do końca kwietnia wpisane zagrożenia, które dyskwalifikują z udziału w praktyce zagranicznej
  • do końca pierwszego pełnego tygodnia m-ca maja oceny proponowane
  • do końca drugiego pełnego tygodnia maja klasyfikacja  końcowa  

Praktyki krajowe wyjazdowe (Międzyzdroje, Jurata, Jastrzębia Góra, Dźwirzyno, Mikołajki, Mrągowo, Wisła, Ustroń)

Praktykach mogą uczestniczyć uczniowie odbywający I praktykę zawodową, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

Aby wziąć udział w praktyce poza miejscem zamieszkania należy spełniać następujące kryteria:

 • zachowanie min. dobre
 • brak ocen ndst za pierwsze półrocze
 • pozytywna opinia wychowawcy i nauczycieli przedmiotów zawodowych
 • zgoda rodziców na piśmie

Praktyki na promach pasażerskich (specjalistyczne szkolenie promowe)

W praktykach tych mogą wziąć udział uczniowie klas II i III, którzy spełnią następujące wymagania :

 • zachowanie min. dobre
 • brak ocen ndst za pierwsze półrocze
 • pozytywna opinia wychowawcy i nauczycieli przedmiotów zawodowych
 • rodziców na piśmie
 • ukończone 18 lat w dniu wejścia na statek

Informacja o praktykach dla technika hotelarstwa (8 tygodni):

I praktyka zawodowa (4 tygodnie) obejmuje nast. działy w hotelu :  kuchnia, restauracja, służba pięter

Praktykę można odbywać na terenie miasta i okolic w obiektach min 3* lub obiektach nieskategoryzowanych współpracujących ze szkołą.

Dla uczniów spełniających określone wymogi istnieje możliwość praktyk poza miejscem zamieszkania w atrakcyjnych obiektach znajdujących się w popularnych miejscowościach na terenie kraju.

Uczniowie klas II mogą również wziąć udział w szkoleniu promowym organizowanym przez Polską Żeglugę Bałtycką, gdzie uzyskują uprawnienia do udziału w praktyce na promach pasażerskich

 

II praktyka zawodowa (4 tygodnie) obejmuje nast. działy w hotelu : służba pięter, recepcja, dział handlowy – marketing

Możliwość odbycia praktyki jw. oraz propozycja uczestnictwa w praktykach organizowanych na wyspach greckich po spełnieniu wymaganych kryteriów

Zarówno uczniowie klas II i III mogą wziąć udział w praktykach organizowanych w ramach  programu LdV


 Informacja o praktykach dla technika organizacji turystyki 
(8 tygodni)

I praktyka zawodowa (4 tygodnie) odbywa się po klasie II i obejmuje zakres działalności biura podróży, organizowana jest w biurach podróży na terenie miasta.

Uczniowie spełniający określone kryteria mogą wziąć udział w praktyce poza granicami kraju -  Thassos w Grecji

II praktyka zawodowa (4 tygodnie) odbywa się w klasie III i obejmuje zakres działalności biura podróży 

III praktyka zawodowa (4 tygodnie) po klasie III , w zależności od wybranej specjalizacji odbywa się w biurach podróży lub obiektach hotelarskich w kraju i za granicą po spełnieniu określonych kryteriów. Praktyka może być również zorganizowana pod kontem wybranej specjalizacji.