Zmiany terminów postępowania rekrutacyjnego

20-05-2020 11:57 2019/2020 KOMUNIKATY

Adres e-mail na który kandydaci będą mogli przesyłać do szkoły pierwszego wyboru pocztą elektroniczną wydrukowane i podpisane wnioski w postaci skanu /zdjęcia, o ile wybiorą tę metodę:

sekretariat@tuwim.edu.pl

Wnioski można też składać w systemie naborowym za pomocą Profilu zaufanego lub osobiście w szkole w wersji papierowej.

Uwaga! W związku z COVID-19 zmianie uległy terminy postępowania rekrutacyjnego. Szczegóły poniżej:

Aktualne terminy postępowania rekrutacyjnego