Przejdź do treści Przejdź do menu

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji do projektu Erasmus+

 Rekrutacja uczestników projektu zostanie dokonana niezależnie do każdej z 6 grup wyjazdowych (nauczyciele rekrutowani będą na podstawie wypełnionego kwestionariusza).

 1. Uczeń wyjeżdżający na praktykę zagraniczną musi mieć ukończone 18. lat najpóźniej w dniu wyjazdu.
 2. Każdy uczeń może wziąć udział w projekcie tylko jeden raz.
 3.  Na staże zagraniczne wysyłani będą uczniowie najlepsi wyłonieni na podstawie następujących, punktowanych kryteriów:

 a) wyniki w nauce - średnia ocen za ostatni ukończony semestr:

 • 3,00 do 3,49 – 1 punkt,
 • 3,50 do 3,99 – 2 pkt,
 • 4,00 do 4,49 – 3 pkt,
 • 4,50 do 4,74 – 4 pkt,
 • 4,75 do 4,99 – 5 pkt,
 • 5,00 i powyżej – 6 pkt,

b) ocena z języka obcego (angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego)

 • dopuszczający – 1 punkt,
 • dostateczny – 2 pkt,
 • dobry – 3 pkt,
 • bardzo dobry – 4 pkt,
 • celujący – 5 pkt,

c) ocena z zachowania

 • poprawne – 1 punkt,
 • dobre – 2 pkt,
 • bardzo dobre – 3 pkt,
 • wzorowe – 4 pkt,

d) udział w olimpiadach i konkursach pozaszkolnych

 • laureat olimpiady szczebla centralnego - 10 pkt,
 • laureat olimpiady oraz konkursu przedmiotowego na szczeblu regionalnym - 5 pkt,
 • laureat konkursu przedmiotowego na szczeblu miejskim - 3 pkt.

 

 1. Maksymalna ilość to 25 pkt. Brak punktów, w pierwszych trzech kategoriach, eliminuje kandydata z konkursu.
 2. Przy równej ilości punktów decyduje wyższa średnia ocen.
 3. W procesie rekrutacji utworzona zostanie lista główna i lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
 4.  W skład komisji rekrutacyjnej wejdą: Dyrektor Szkoły - Klaudiusz Knyps oraz koordynatorzy projektu: Ryszard Stoecker i Jarosław Pniok.
 5. Aby zostać uczestnikiem projektu należy wypełnić ANKIETĘ REKRUTACYJNĄ.
 6. Do 7 dni od ogłoszenia list osób zakwalifikowanych do projektu, możliwe jest odwołanie od wyników, w przypadku zaistnienia nowych okoliczności nie uwzględnionych w procesie rekrutacji.

 

ZAPRASZAMY !!!