Przejdź do treści Przejdź do menu

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji do projektu Erasmus+

 

 1. Rekrutacja uczestników projektu zostanie dokonana niezależnie do każdej z 6 grup wyjazdowych oraz grupy Erasmus Pro (nauczyciele rekrutowani będą na podstawie wypełnionego kwestionariusza).
 2. Uczeń wyjeżdżający na praktykę zagraniczną musi mieć ukończone 18. lat najpóźniej w dniu wyjazdu.
 3. Każdy uczeń może wziąć udział w projekcie tylko jeden raz.
 4.  Na staże zagraniczne wysyłani będą najlepsi uczniowie lub absolwenci wyłonieni na podstawie następujących, punktowanych kryteriów:

 

1. a) wyniki w nauce - średnia ocen za ostatni ukończony semestr:

   
 • 3,00 do 3,49 – 1 punkt,
 • 3,50 do 3,99 – 2 pkt,
 • 4,00 do 4,49 – 3 pkt,
 • 4,50 do 4,74 – 4 pkt,
 • 4,75 do 4,99 – 5 pkt,
 • 5,00 i powyżej – 6 pkt,

1. b) ocena z języka obcego (angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego)

   
 • dopuszczający – 1 punkt,
 • dostateczny – 2 pkt,
 • dobry – 3 pkt,
 • bardzo dobry – 4 pkt,
 • celujący – 5 pkt,

1. c) ocena z zachowania

   
 • poprawne – 1 punkt,
 • dobre – 2 pkt,
 • bardzo dobre – 3 pkt,
 • wzorowe – 4 pkt,
 1. d) udział w olimpiadach i konkursach pozaszkolnych
     
  • laureat olimpiady szczebla centralnego - 10 pkt,
  • laureat olimpiady oraz konkursu przedmiotowego na szczeblu regionalnym - 5 pkt,
  • laureat konkursu przedmiotowego na szczeblu miejskim - 3 pkt.

 Maksymalna ilość to 25 pkt. Brak punktów, w pierwszych trzech kategoriach, eliminuje kandydata z konkursu.

 1. Przy równej ilości punktów decyduje wyższa średnia ocen.
 2. W procesie rekrutacji utworzona zostanie lista główna i lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
 3.  W skład komisji rekrutacyjnej wejdą: Dyrektor Szkoły - Klaudiusz Knyps oraz koordynatorzy projektu: Ryszard Stoecker i Jarosław Pniok.
 4. Aby zostać uczestnikiem projektu należy wypełnić ANKIETĘ REKRUTACYJNĄ.
 5. Do 7 dni od ogłoszenia list osób zakwalifikowanych do projektu, możliwe jest odwołanie od wyników, w przypadku zaistnienia nowych okoliczności nie uwzględnionych w procesie rekrutacji.

 

ZAPRASZAMY !!!