Przejdź do treści Przejdź do menu

Erasmus+ 2020-2022

O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie Waszych szans na rynku pracy, wspieranie mobilności zawodowej, doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w oparciu o nowoczesne standardy branży hotelarskiej i turystycznej w Unii Europejskiej.

W ramach projektu możecie wyjechać na 5-tygodniowe praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii,Portugalii lub w dwa miejsca Austrii. Wszyscy Partnerzy gwarantują wysoką jakość kształcenia praktycznego, które będzie poświadczone certyfikatem EUROPASS-MOBILNOŚĆ oraz ujęte w systemie ECVET.

Z pewnością dodatkowym atutem praktyk zagranicznych jest:

  • możliwość poznania "z bliska" kultury odwiedzanego kraju,
  • budowanie własnego CV, w którym fakt odbycia praktyki za granicą jest wysoko ceniony,
  • zdobywanie wartościowych doświadczeń zawodowych.

Projekt pt. „Wkład europejskich hoteli we wdrażanie umiejętności zawodowych w bielskim Hotelarzujest w całości finansowany ze środków UE.  Jest on częścią Programu Erasmus+ KA 116- sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.To drugi projekt realizowany przez naszą szkołę w ramach otrzymanej Karty Jakości Mobilności.

W projekcie po raz drugi weźmie udział 14. osobowa grupa nauczycieli wyjeżdżająca w lutym 2022 roku(7 osób) oraz w sierpniu 2022 roku (7 osób) na staże zawodowe do hoteli w portugalskiej Bradze.

Nowością w projekcie będą 3. miesięczne staże realizowane przez czwórkę naszych absolwentów w portugalskiej Bradze w ramach działania Erasmus Pro.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci uczestnictwa w w/w projekcie !!!